Staten holder eksterne møder for 100 mio. kr. om året

MICE: Inden årets udgang beslutter Moderniseringsstyrelsen hvilke danske konferencecentre mm., der de kommende to år skal have del i de ca. 100 mio. kr., som det offentlige årligt bruger på eksterne møder.

Den kommende Konferenceaftale vil gælde fra årsskiftet og til udgangen af 2019 – med mulighed for forlængelse.

Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet står for indgåelse af Konferenceaftalen – og har i morgen, torsdag, orienteringsmøde for mulige leverandører.

Styrelsen ønsker overordnet bud på fem konferencepakker: Korttidsmøder, halvdagspakker, heldagspakker, kl. 12-12-pakker og halvandendagspakker.

Herudover kan der blive tale om ’en række tilkøbsydelser, herunder overnatning og yderligere forplejning mv.’, står der i udbudsmaterialet på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Ansvarlig for Konferenceaftalen er fuldmægtig Stefan Lægaard Simonsen fra Moderniseringsstyrelsen, der siger til standby.dk: ”Vi skal typisk bruge 15-25 leverandører af konferenceydelser i hver af landets regioner.

Efter bl.a. en række statslige styrelser de seneste år er blevet flyttet fra København og ud i Danmark giver disse institutioners nye placering naturligvis behov for, at møderne kan holdes i de regioner, hvor de nu er hjemmehørende.”

Offentlige institutioner har mulighed for at anvende Konferenceaftalen, der bl.a. omfatter alle danske kommuner og regioner – hertil f.eks. en række statslige offentlige institutioner. Aftalen dækker bl.a. også Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre samt Færøernes Hjemmestyre.