Stena Line sagt op i Göteborg

Opsigelsen skulle ske nu for at give plads til en ny aftale i 2015. Samtidig bakker havnebestyrelsen op om et forslag om at frigøre den østlige del af Masthuggterminalen til byudvikling, skriver travelreport.se.

.

Aftalen mellem Göteborgs Havn og Stena Line blev indgået i 1989. Den skal siges op i år for at få en ny aftale på plads til januar 2015. Terminalaftalen gælder for driften af Danmarksterminalen i Masthugget og Tysklandsterminalen i Majnabbe. Også Stena Lines aftale om færgelejet i Frihavnen siges op.

 

”Vi må gennemgå aftalerne i deres helhed. Meget er sket, siden de blev indgået. Færgebranchen har udviklet sig, havnen har fået en ny organisation og byen har visioner for elvstadens udvikling, som ikke fandtes for 25 år siden”, siger Sven Hulterström, bestyrelsesformand for Göteborgs Hamn AB.

Skrevet af Flemming Juul