Stor vækst fra Norden til USA

Ved arrangementet i Danske Rejsejournalister i går kunne direktør Karin Gert Nielsen fra Discover America Denmark fortælle, at turister fra Norden er den gruppe af udenlandske turister i USA, som både bruger flest penge – 1.890 USD pr. person pr. rejse – og bliver længst i landet – 16,5 overnatninger i gennemsnit.

Antallet af nordiske turister i USA er vokset markant i de seneste år – alene i 2011 en vækst på 13 procent i forhold til året før. Norden er i dag det fjerdestørste europæiske marked for USA-turisme med over 1,1 mio. besøgende i 2011. De største markeder er Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

274.000 danskere besøgte USA i 2011 – en vækst på seks procent i forhold til året før. I første halvdel af 2012 har der været en vækst i antallet af danske turister på 1,6 procent.

”Hver for sig fylder de nordiske lande ikke meget i statistikkerne, men når man ser på Norden samlet, er vi et meget vigtigt turistmarked for amerikanerne. Det prøver vi hele tiden at overbevise dem om, og derfor præsenterer vi os altid som en samlet region,” siger Karin Gert Nielsen.