”Rejsegarantifonden er skabt til et marked under kontrol - ikke til en verdenskrisen,” lyder det fra Albatros Travels grundlægger og bestyrelsesformand, Søren Rasmussen.

Store rejsebureauer vil forlade Rejsegarantifonden

Ni store danske rejsekoncerner med samlet omsætning på 6,5 milliarder kr. forlader Rejsegarantifonden ved årsskiftet, hvis ikke den lovgivning, der nu er på vej gennem Folketinget, ændres.

Rejsebureauerne i Aller Leisure (med blandt andet Gislev Rejser, Nyhavn Rejser og Stjernegaard), Apollo Rejser, Albatros Travel, Primo Tours og Profil Rejser truer nu i et fælles brev til erhvervsminister Simon Kollerup og Folketingets Erhvervsudvalg med at forlade Rejsegarantifonden ved årets udgang. I stedet vil de lade sig registrere i for eksempel andre EU-lande.

Baggrunden er den låneordning til rejsebranchen, som Folketinget behandler i disse dage. ”Låneordning vil ødelægge rejsebranchen og i stedet hjælpe udenlandske virksomheder,” hedder det i brevet.

Halvdelen af omsætningen i Rejsegarantifonden
Rejsebureauerne skriver videre:
”Vi er ni rejsekoncerner med en samlet omsætning på cirka 6,5 milliarder kroner, som udgør næsten halvdelen af den omsætning, der er grundlaget for Rejsegarantifondens indtægter.

På grund af skævheden i låneordningen til rejsebureauer tvinges vi nu til at forlade den danske Rejsegarantifond med årets udgang, hvis lovforslaget i dets nuværende udformning bliver til virkelighed.

Som ansvarlige ledere har vi ikke anden mulighed.

Vi har altid bakket op om Rejsegarantifonden, men vi kan ikke påtage os en overvældende milliongæld, der ligger langt over, hvad vi selv har lånt under låneordningen. Det vil yderligere forværre situationen i vores virksomheder. Den politiske hensigt har hele tiden været at hjælpe branchen – ikke at bringe den helt i knæ.”

To store ønsker
Rejsebureauerne skriver, at de har to punkter, ”der bør rettes for at skabe den nødvendige balance i rejsebranchen:”

1) Ingen sammenhæng mellem lånebeløb og tilbagebetalingsbeløb

Mange rejsebureauer samt vores brancheforeninger, DRF (Danmarks Rejsebureau Forening) og RiD (Rejsearrangører i Danmark – charterselskabernes brancheforening), har råbt op om, at kollektiv tilbagebetaling ikke er en retfærdig løsning.

Som det er nu, ville flere af os skulle tilbagebetale dobbelt så meget – eller mere – som vi har lånt til fonden.

For nogen er der tale om en ekstraregning på 20-30 millioner kroner. Det er rent ud sagt ikke retfærdigt. Man ville jo heller aldrig tage et boliglån, hvis man også skulle betale naboens lån tilbage.

Der er altså ingen sammenhæng mellem, hvor meget man låner og hvor meget man tilbagebetaler. Dermed giver det ikke mening at forsøge at mindske ens lån.

I loven, der førstebehandles i morgen, torsdag 30. april, som dækker 14. april – 10. maj, ændres tilbagebetaling til 2/3 individuel og 1/3 kollektiv.

Vi anerkender viljen til at ændre ordningen, men 1/3 kollektiv tilbagebetaling skaber stadig skævvridning, og ændrer ikke på den kollektive tilbagebetaling i perioden 13. marts – 13. april.

Vi foreslår ligesom DRF og RiD, at det kollektive bidrag mindskes betragteligt for at genskabe balancen i ordningen.

2. Låneordningen kommer reelt til at hjælpe udenlandske underleverandører

I låneordning, som Folketinget vedtog 26. marts, indgik, at rejsebureauer kunne låne hele beløbet for en rejse, de har refunderet til en kunde. Det ville, som erhvervsministeren selv påpegede, give livsnødvendig likviditet.

Erhvervsministeriet har nu ændret låneordningen, så rejsebureauer kun kan låne for deres faktiske omkostninger på den pågældende rejse.

Ændringen er sket på baggrund af en fejlopfattelse af, at nogle rejsebureauer ville tjene penge på at låne mere end de faktiske omkostninger til rejsen.

Da der er tale om et lån, er det meget svært at se rigtigheden heraf. Ingen af os ville tjene penge herpå. Vi mener faktisk, at branchen har udvist stor ansvarlighed ved at påtage sig en låneforpligtelse.

Ændringen betyder, at et rejsebureau ikke får gavn af at genforhandle aftaler med sine leverandører, selvom det kunne skabe tiltrængt likviditet. De penge, som rejsebureauet vil kunne få tilbage fra leverandøren, vil skulle modregnes i det lån, rejsebureauet vil kunne tage i fonden – vel at mærke uden at det ændrer tilsvarende på det beløb, som rejsebureauet skal tilbagebetale til fonden.

Dermed kommer låneordningen reelt til at hjælpe vores udenlandske leverandører – mere end den vil hjælpe de danske rejsebureauer.

Vi foreslår, ligesom DRF og RiD, at ordningen ændres, så rejsebureauerne får gavn af at lave aftaler med leverandører, som på den måde kan give bureauerne vigtig likviditet.

Forslag kan tilgodese alle parter
DRF og RiD foreslog fredag den 24. april en ordning, som ville tilgodese alle parter, skriver rejsebureauerne og fortsætter:

”Herunder behovet for, at garantien på 1,5 milliarder kroner tilgodeser så mange som muligt, og at tilbagebetalingen foregår individuelt med et minimum af kollektiv tilbagebetaling.

Vi vil have forståelse for, at det beløb, der kan lånes, reduceres – men det må være under princippet om, at man ikke skal tilbagebetale mere end man låner.

Vi ville helst blive i den danske rejsegarantifond og bidrage til, at vi også på den anden side af coronakrisen har en lang række danske rejsebureauer, der fortsat kan sikre, at danskerne har mulighed for at få trygge og spændende oplevelser på deres drømmerejser i udlandet.”

Skal tilbagebetale 100 procent mere end vi låner
”Vi forstår, at mange brancher rammes af krisen. Nogen vil måske påpege, at vi med dette ikke udviser samfundssind og at ”de brede skuldre må bære mest”.

Men vi mener, at det ligger langt ud over, hvad der er rimeligt, at bede os om at påtage os lån, hvor vi skal tilbagebetale op til 100 pct. mere, end vi låner. Det vil ganske enkelt ikke være ansvarlig ledelse af vores virksomheder at acceptere.

Vi appellerer til, at erhvervsministeren og Folketinget vil lytte, så vi sammen kan lave en ordning, der er acceptabel for alle parter; hvor der er ens og fair vilkår for alle og hvor ingen skal tilbagebetale mere end de låner. Kun derved kan vi sikre, at den danske rejsebranche og Rejsegarantifond også eksisterer efter coronakrisen,” hedder det i det åbne brev.

De har skrevet under:
Aclass, Apollo Rejser, Albatros Travel, Gislev Rejser, Kilroy, Kulturrejser Europa, Nilles Rejser, Nyhavn Rejser, Profil Rejser, Primo Tours, Skinetworks og Stjernegaard Rejser.

Relaterede artikler:

Rejsebureauer til Folketinget: ”Det vigtigste mangler”

Minister og rejsebureauer uenige om hjælpepakke

Rejsebureauchef sender video til erhvervsministeren