Svenskerne tilbage på Toppen af Danmark

toppen-af-danmarkDer kommer 1,7 millioner turister med færgetrafikken på Frederikshavn Havn til og fra Göteborg og de bliver i stigende grad i kommunen. Antallet af overnatninger stiger i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at Frederikshavn Kommune indtil videre haft over 22.000 overnatninger flere end sidste år.

”Turismen er et af vores vækstspor, og derfor giver det stor tilfredshed at se tallene bevæge sig så tydeligt i den rigtige retning. Og jeg er glad på turisterhvervets vegne over, at deres anstrengelser for at levere attraktive produkter og at skabe spændende attraktioner lykkes. Det giver jo blod på tanden til at fortsætte den gode indsats,” siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn.

Frederikshavn, Sæby og Skagen har også haft flere danske, tyske og hollandske turister, men tallene for svenskerne, som ellers har været et vanskeligt publikum at tiltrække, ser ud til at være vendt tilbage. For campingpladserne står svenskerne for en fremgang på 8% og på hotellerne for 6%.

Det kalder direktør i Turisthus Nord, René Zeeberg, for enestående: ”I en årrække har vi set en tilbagegang af svenske gæster i hele Danmark på grund af valutakurser, som ikke har været i Danmarks favør. At vi igen har flere svenske besøgende, tror jeg bl.a. er en effekt af de kampagner, som Turisthus Nord og turisterhvervet i år har deltaget i sammen med blandt andre Stena Line og VisitDenmark i Sverige”.

“Det er et spor vi følger næste år, hvor vi vil være massivt til stede online på det svenske marked. Vi har netop indgået en aftale rettet mod 1,2 millioner svenskere, hvor Frederikshavn Kommune er de eneste fra Nordjylland, der deltager.”