Thomas Cooks topchef går af

Harriet Green.

Harriet Green.

CEO Harriet Green har trukket sig netop som den internationale rejsekoncern har leveret et stærkt årsregnskab.

I en meddelelse fra koncernen hedder det, at Harriet Green bliver erstattet af COO Peter Fankhauser med øjeblikkelig virkning. Thomas Cook ejer bl.a. i Danmark Spies og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

“Omlægningen af Thomas Cook til et selskab med en markedsværdi på lige knap to milliarder pund – 19 milliarder kroner – og en aktiepris på over 130 pence er det en omlægning, jeg er stolt af at have stået i spidsen for. Jeg har altid sagt, at jeg ville flytte til et andet selskab med nye udfordringer, når mit arbejde her var tilendebragt med succes”, siger Harriet Green om sin fratræden.

Da hun tiltrådte i 2012 var aktieprisen faldet til 14 pence og markedsværdien blev opgjort til 148 millioner pund.

Peter Fankhauser har haft flere poster i Thomas Cook de seneste 13 år og blev udnævnt til COO for et år siden.

Skiftet på koncernens toppost blev ikke vel modtaget blandt aktionærerne, som ’belønnede’ koncernens aktier med et fald på over 20%.