Tirstrup kan fordoble passagertallet

AarhusAirportLUFTHAVNE: Analyse viser, at Aarhus Lufthavn har potentiale til at vokse til 700.000 passagerer.

En ny rapport fra Rambøll Management Consulting konkluderer, at det ikke er rentabelt at investere i en ny placering af Aarhus Lufthavn ved Thorasminde på kommercielle vilkår.

Rapporten vurderer imidlertid også mulighederne for lufthavnen, hvis den bliver liggende i Tirstrup, skriver JP Aarhus.

I et såkaldt 0-scenarie – altså hvor intet ændres – vil Aarhus Lufthavn kunne stabilisere sig omkring 500.000 passagerer ifølge analysen, mens både Aalborg og Billund vil vokse.

Men der kan også være vækstmuligheder i Tirstrup. ”Det vil være realistisk som minimum at sigte mod trafiktal tilsvarende år 2010 på 600.000-700.000 årspassagerer,” hedder det i rapporten.

I 2015 havde Aarhus Lufthavn 365.000 passagerer, mens der i 2011 var 591.000 passagerer.