”Mens kun fire og ni procent af turisterne har bæredygtighed og grønne løsninger som et egentligt rejsemotiv, siger 20-40 procent, at bæredygtighed får betydning for deres næste valg af rejse,” skriver VisitDenmarks administrerende direktør, Jan Olsen, i denne nytårskommentar. Foto: VisitDenmark.

Turismesæsonen udvides til gavn for Danmark

NYTÅRSKOMMENTAR: Ny analyse om bæredygtig turisme viser, at Danmark opfattes som et grønt land. ”Det er et fremragende afsæt for danske destinationer, skriver VisitDenmarks direktør.

Af Jan Olsen, administrerende direktør VisitDenmark

Den klareste tendens lige nu indenfor turismen er, at folk rejser mere og mere hele året og ikke kun i højsæsonen.

Med de seneste danske overnatningstal for oktober 2019 er antallet af overnatninger i skuldersæsonen (marts-juni + september-oktober) steget med hele 3,4 millioner overnatninger siden 2014 – heraf er 2,7 millioner udenlandske kystovernatninger.

Det er særdeles glædeligt, da det er med til at skabe vækst og beskæftigelse i større del af året i områder, hvor turismen kan være et væsentligt livsgrundlag social og økonomisk.

I VisitDenmark har vi et strategisk fokus på markedsføringen af Danmark i skuldersæsonen, så vi kan understøtte helårsturisme, og lige nu ligger cirka trefjerdele af vores af markedsføring i netop denne periode.

Den turismeskabte omsætning på 128 milliarder kroner om året bidrager til 160.000 job i Danmark, hvoraf 33.000 er i detailhandlen. 5,5 procent af den danske beskæftigelse er båret af turisternes forbrug, og turismens job findes i hele landet.

Turisme skaber mange nye arbejdspladser
Og vigtigt. Turismen skaber mange job til kortuddannede, der kan have svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Tre ud af fire af de turismeskabte job bliver besat af ufaglærte, studerende og faglærte.

Da de ufaglærte og de studerende især findes i restaurationsbranchen, men også i detailhandlen, er der mange turismeskabte job til de kortuddannede.

Turismen skal mindske miljøpåvirkning
Der er lige nu en del fokus på turismens miljøpåvirkning. Og der da ingen tvivl om, at turismen skal gøre, hvad den kan for mindske miljøpåvirkningen. Det er vi opmærksomme på.

I en ny analyse har VisitDenmark spurgt 6.741 mennesker i Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien om deres holdning til bæredygtig turisme. En af konklusionerne er, at Danmark opfattes som ”et grønt land” og med styrkepositioner inden for rent vand og ingen skrald.

Det er et fremragende afsæt for, at danske virksomheder og destinationer skruer yderligere op for arbejdet med bæredygtighed.

For selv om analysen om bæredygtig turisme viser, at kun mellem fire og ni procent af turisterne har bæredygtighed og grønne løsninger som et egentligt rejsemotiv, siger mellem 20-40 procent, at bæredygtighed får betydning for deres næste valg af rejse.

Bæredygtighed er altså i høj grad en del af turisternes mindset. Og med det globale fokus, der er på klima i disse år, bliver det givetvis ikke mindre i fremtiden. Det skal vi i erhvervet og rundt omkring på de danske destinationer udnytte ved at være ambitiøse på det bæredygtige område.

Vil de nye destinationsselskaber bruge bæredygtighed i deres udvikling?
Erhvervet er godt i gang allerede, og der findes utallige eksempler på, hvordan virksomhederne i stigende grad får strøm fra vindmøller, reducerer madspild, genanvender affald mv.

Og det bliver spændende at se, hvordan de nye destinationsselskaber, som er i gang med at blive dannet, bruger bæredygtighed og FN’s verdensmål som model for deres udvikling. Det er et stort ansvar at løfte, og heldigvis har mange tænkt i bæredygtige baner længe.

Turismen kan altså spille en vigtig rolle i forhold til at leve op til FN’s globale dagsorden. Det kræver, vi får den brede optik på og udnytter alle muligheder med en klog vækst og udnyttelse af det grønne og sociale potentiale.

Vi har allerede taget de første vigtige skridt, og vi har turisterne med os. De vil den bæredygtige turisme, og de opfatter i høj grad Danmark som en grøn og bæredygtig destination. Vi kan næppe bede om et bedre udgangspunkt for, at vi i Danmark kan sikre en turisme, vi kan leve af og leve med.

Denne nytårskommentar er den fjerde af fem på STANDBY.dk i jule- og nytårsperioden. De første var fra de administrerende direktører i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, og Katia K. Østergaard fra Horesta.

Relaterede artikler:

Fortsat vækst i dansk rejse- og oplevelsesindustri

VDK-chef direktør for Destination Nordvestkysten

Danmark vælges ikke på grund af bæredygtighed