Turismevækst afgørende for ’Vandkantsdanmark’

Danmarks Statistiks oversigt over udviklingen i befolkningsantal viser, at 26 kommuner uden for storbyerne må forvente fald de kommende 10 år. Her iblandt fire ud af fem af Enjoy Limfjordens medlemskommuner. Det gælder Lemvig, Struer, Skive og Morsø. Kun Holstebro står til vækst.

Ser man på udviklingen i turismen i området ser det mere positivt ud. Enjoy Limfjorden kan for tredje år i træk præsentere vækst i antallet af overnattende gæster – en vækst over landsgennemsnittet for kyst- og naturturismen.

I alt overnattede 2.164.898 gæster i destinationen – det højeste antal siden 2008 i de fem kommuner, og i 2017 forventer man rekord. Det er endda uden Airbnb og mindre steder, som ikke er indberetningspligtige til Danmarks Statistik.

Leder af Enjoy Limfjorden, Peter Emsenhuber Graversen: ”Det er paradoksalt, at antallet af turister i stiger og stiger, mens det går den modsatte vej for bosætningen. Jeg tror, området er ideelt til en god ferie, men hvordan vi så får flere til at bosætte sig, skal jeg ikke gøre mig klog på, men mange turismefordele ved området er jo også efterspurgt, når man som familie skal bosætte sig.”

Han påpeger, at turister ikke ser på kommunegrænser, og ved at samarbejde kan man gøre hele området mere interessant og dermed skabe jævn vækst i alle kommuner og virksomheder. Det kan godt være man som turist bor i sommerhus ved Vestkysten eller Limfjorden, men turisten er også inde for at besøge attraktioner, restauranter og seværdigheder i nabokommunerne.

Enjoy Limfjordens største marked er for første gang ikke længere danske gæster. I alt 1.003.148 danske gæster overnattede i området, mens 1.030.383 tyskere fandt vej til området. Enjoy Limfjorden går frem på alle de markeder, hvor der gøres en indsats – Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det er samtidig de fire største markeder for Enjoy Limfjorden.

”Skiftende regeringer nævner konstant turismen som et væksterhverv, men der tilføres ikke flere penge til området. Man skærer ned og omfordeler i tilskuddet til VisitDenmark, ændrer lidt i planloven og opretter nye nationale turismeselskaber, men der kommer desværre ikke tilstrækkeligt nye midler, hvilket er afgørende for vores konkurrenceevne internationalt. Jeg frygter lidt, at dansk turisme hviler på en bølge af gode overnatningstal, som hurtigt kan vende, såfremt der sker makroøkonomiske hændelser. Derfor bør indsatsen for turisme ikke alene hvile på kommunale og lokale indsatser men understøttes endnu stærkere fra regering og statslig side.”

Dette synspunkt bakkes op af turismeforsker, samt Ph.D. i regional turismeforskning, Peter Kvistgaard fra Aalborg universitet, der pointerer:

”Det er i høj grad utryghed, der får tyske turister til at søge mod egne områder som Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern og dels Nordeuropæiske områder som Polen, Danmark og resten af Norden. Når utrygheden og usikkerheden forhåbentligt snart forsvinder, vil det betyde, at mange af vores nuværende gæster igen vil søge sydpå. Derfor er det afgørende, at dansk turisme benytter sig af succesen nu og arbejder målrettet på at skabe så gode produkter som overhovedet muligt og dermed forbliver konkurrencedygtig.”