Udsigt til bilkøer på Lillebæltsbroen

Den nye Lillebæltsbro åbnede i 1970.

Vejdirektoratet skal beskytte Lillebæltsbroens bærekabler i tilfælde af brand. Arbejdet udføres fra på fredag og frem til december – det kan i perioder skabe bilkøer på strækningen ved broen.

Arbejdet udføres i to etaper og begynder i broens sydside, hvor broens nødspor og den tunge vognbane lukkes mens arbejdet står på. Trafikken vil således blive ledt ind på to spor i østgående retning.

Arbejdet i broen sydside forventes afsluttet i oktober, hvorefter arbejderne flyttes over i broens nordside med tilsvarende begrænsninger for trafikken.

Broens bærekabler skal brandbeskyttes op til en højde svarende til 10-12 meter over kørebanen. Arbejdet udføres derfor fra lifte og stillads.

Brandbeskyttelsen består af isoleringsmåtter, som fastgøres rundt om det eksisterende bærekabel og rustfrie stålkapper, som spændes uden på, oplyser Vejdirektoratet.

Lillebæltsbroen, også kaldet Den nye Lillebæltsbro, er en sekssporet motorvejsbro mellem Jylland og Fyn, der blev indviet i 1970. Broen er 1.700 meter lang, 33,3 meter bred og har et frit spænd på ca. 600 meter.