Niels Nygaard ny DT-formand – stopper som HORESTA-formand

Niels Nygaard afløser 1. maj Bjarne Eklund som formand for Danmarks Turistråds bestyrelse – og Niels Nygaard genopstiller ikke til formandsposten hos HORESTA ved delegeretmødet den 2. oktober.Udnævnelse til formand for DT kommer fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen – formanden udpeges for to år ad gangen. Niels Nygaard er i forvejen formand for HTS, Handels, Transport og Service-erhvervene ligesom han varetager en række andre tillidshverv i turismen samt inden for idræt og erhverv, fx. Idrætsfonden Danmark. Niels Nygaard, der ligeledes ejer Hotel Gl. Skive Hus, har været medlem af Danmarks Turistråds bestyrelse i otte år, senest som næstformand.”Jeg vil være med til at udvide Danmarks Turistråds dækningsområder, bl.a. skal vi komme endnu tættere på turisterhvervet og også have et tættere samarbejde med andre dele af dansk erhvervsliv, fx. eksportsektoren, hvor vi kan have gensidig gavn og nytte af hinanden,” siger Niels Nygaard til Take Off og tilføjer:
”At jeg efter otte år på formandsposten ikke genopstiller som formand for HORESTA er led i en samlet afvejning, men jeg vil ikke kæde det så direkte sammen med formandskabet for DT som at sige, at formandskabet i DT er årsag til, at jeg ikke genopstiller for HORESTA-formand.”“Med Niels Nygaard i spidsen for Danmarks Turistråd har vi fået en dygtig og visionær ambassadør og daglig indpisker. Nygaard har viljen til vækst og vil være garanten for at både de private og de offentlige investeringer i Danmarks Turistråd vil føre til synlige resultater for det danske turisterhverv og for det danske samfund,” siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.Danmarks Turistråd arbejder også for at finde en ny adm. direktør efter Lars Sandahl, der i juni bliver chef for SAS i Australien; der ventes navn på den nye direktør i næste måned.

Skrevet af