SAS Danmark flytter

SAS Danmark samler inden udgangen af året største del af Scandinavian Airlines Denmark i Københavns Lufthavn – bl.a. vil produktionsafdelingen og en stor del af administrationen få adresse på Lufthavnsboulevarden 10 i det, der i dag hedder Kontorhus NV.Det er endnu ikke bestemt eksakt, hvilke afdelinger, der skal flytte. Men fx. Salgsafdelingen, som netop har fået samlet sin organisation i det nuværende hovedkvarter på Hedegårdsvej i Kastrup forventes at forblive samlet på Hedegårdsvej.SAS har ønsker om ét fælles SAS-hus, fx. ved Københavns Lufthavn, men disse planer er foreløbig sat i bero.

Skrevet af