Ankenævnet godkender afbestillinger til Sinai

Ankenævnet oplyste onsdag, at rejsende som følge af Udenrigsministeriets vurdering af den sikkerhedsmæssige situation må anses for ”at være udsat for en vis nærliggende livsfare på Sinai-halvøen.”Afbestillingsretten, skriver nævnet bl.a., indebærer, at kunden skal have tilbagebetalt samtlige beløb – det gælder også kunder, som kun har købt flybillet til Sinai-halvøen. Nævnet tilføjer, at kunden har krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris ved for tidlig hjemrejse, men at kunden ikke umiddelbart kan kræve erstatning som følge af for sen hjemkomst.DRF VIL AFKLARE SIKRING AF REJSENDE

Danmarks Rejsebureau Forenings direktør, Lars Thykier, siger:

”Siden i lørdags har medierne bragt mange vinkler om, hvordan man fremover kan sikre rejsende hjemtransport fra områder ramt af terror eller naturkatastrofe. DRF ønsker en grundig undersøgelse af mulighederne for at sikre de rejsende – en forsikringsordning eller en fond – før DRF lægger sig endelig fast på den bedste løsning.”Lars Thykier tilføjer: ”Der er derfor planlagt møder med de involverede parter i august for at finde den løsning som DRF vurderer, vil være bedst for branchen og forbrugerne.”VRØVL AT DANMARK ER PÅ TERRORLISTE

En svensk sikkerhedsekspert, som ifølge Sky News har Danmark på listen over lande, der risikerer at blive terrormål, eksisterer slet ikke, skriver B.T.

Totalförsvarets Forskningsinstitut har aldrig advaret svenskere mod at tage til København, siger konsulent Monika Samuelsson.

“For det første har vi ingen “eksperter,” for det andet er den pågældende gået på pension og for det tredje laver vi kun undersøgelser – vi udtaler os ikke om, hvor man må eller ikke må rejse hen,” siger hun til avisen.DANSKERE GLADE FOR TERRORTRUEDE LANDE

I år ventes danskere at foretage ca. en million rejser til de 25 lande, f.eks. Tyrkiet, USA, Thailand og Egypten, hvor Udenrigsministeriet rejsevejledninger advarer mod terrorrisiko, skriver Jyllands-Posten.

Det svarer til knap 28% af alle udlandsrejser, vurderer DRF’s direktør, Lars Thykier.

Skrevet af