Masseaflysninger i SAS igen i dag

Der herskede dagen igennem i går udpræget nervøsitet i SAS-organisationen, som følge af ca. 150 piloters ulovlige strejke.

Da Stand by i går eftermiddags konfronterede SAS-pressechef med forlydender om, at SAS-piloterne skulle være blevet stillet et decideret ultimatum, om at møde frem til deres schedules, var den yderst kortfattede kommentar fra pressechefen, at ”SAS kommenterer ikke på rygter”.

Langergaard ville således hverken be- eller afkræfte, at piloterne skulle have modtaget et ultimatum. Til gengæld ville pilot-formand Mogens Holgaard gerne citeres for, at han intet kender til eksistensen af et sådant ultimatum, hvis eksistens han betvivler.

De strejkende piloter holdt dagen igennem møder, først i SAS-kantinen, og senere på Hilton Copenhagen Airport Hotel. Her mødte en medarbejder fra Stand By tidligt i går aftes piloterne, som dog ikke havde nogen videre lyst til at forklare sig, endsige blive fotograferet.

Piloterne henviste til deres foreningsformand, Mogens Holgaard, men han kunne i går ikke sige stort andet, end at han havde indskærpet konfliktens ulovlige status overfor sine kolleger, og derudover redegøre for baggrunden for piloternes vrede og fristration.

Dagen igennem i går var der kun få eller slet ingen kontakt mellem piloterne og den danske SAS-ledelse. Pressechef Jens Langergaard sagde til Stand By, at ”SAS ikke forhandler med ansatte, som strejker ulovligt” og Mogens Holgaard bekræftede senere, at der reelt ingen forhandlingskontakt var mellem de strejkende og ledelsen i går.

Kl. 10 her til formiddag indledes et møde i Stockholm, hvor konflikten ventes at indtage punkt 1 på dagsordenen. Mødet var dog aftalt allerede inden konflikten eksploderede, og har karakter af en såkaldt proceshøring, som det arbejdsretslige system fordrer gennemført, når aftaler skal opsiges eller ændres.

Og baggrunden for dagens proceshøring synes netop at være kernen bag de strejkende piloters vrede. Ifølge Mogens Holgaard frygter piloterne således, at SAS-ledelsen i forlængelse af bl.a. dagens proceshøring vil gennemføre en række ændringer i de faglige aftaleforhold, som piloterne mener stiller dem væsentligt ringere end i dag.

SAS-piloterne er stærkt utilfredse med, at SAS arbejder på at ændre deres ansættelsesforhold til at høre under de nationale SAS-selskaber. Det vil, i givet fald, berøre de eksisterende aftaler om bl.a. anciennitet og karriereforløb afgørende.

Desuden er piloterne vrede over, at SAS-ledelsen, efter deres opfattelse, er i færd med at udflage SAS-ruter til datterselskaber, der kan drive ruterne billigere, bl.a. med baggrund i lavere lønomkostninger.

Ifølge Mogens Holgaard fremgår det således, af sommerfartplanen for SAS, at skandinaviske ruter, som SAS hidtil har befløjet, nu lukkes og erstattes af datterselskaber. Det gælder bl.a. ruter som fremover skal flyves af datterselskaberne Blue1, Spanair og airBaltic.

Direkte adspurgt bekræfter Mogens Holgaard, at han kun mindes ét enkelt tilfælde i sine 20 år i SAS, hvor en lignende situation har været under udvikling: ”Det er i øvrigt kun tre år siden, og den gang tog det SAS-ledelsen omkring en time at erkende, at man havde begået en fejl” siger Holgaard til Stand By.

Hverken SAS-ledelsen eller Mogens Holgaard turde sent i går spå om, hvorvidt de strejkende piloter har tænkt sig at fortsætte deres aktion i dag tirsdag.

Piloterne vil formentlig på dagens møde stille krav om en dialog med ledelsen omkring mulige ændringer i deres ansættelsesmæssige tilhørsforhold. Men iagttagere tæt på SAS-ledelsen venter ikke, at ledelsen vil give efter for piloternes krav, bl.a. fordi man ikke ønsker at ”give ved dørene” i forbindelse med en ulovlig arbejdsnedlæggelse.

Skrevet af