Minister vil ikke have tvunget hjemtransport ved katastrofer

Et af de store emner på mødet var bl.a. en hjemtransportordning for danske rejsende, der rammes af terror eller naturkatastrofer.På mødet oplyste ministeren, at hun ikke ønsker en tvunget hjemtransportordning for danske rejsende. Carina Christensen understregede, at den måde, den danske rejsebranche de seneste år har håndteret ”uventede” situationer på, har vist, at bureauerne kan håndtere denne type situationer tilfredsstillende.”Det er naturligvis tilfredsstillende for rejsebranchen og DRF, ikke mindst fordi DRF har påpeget det uhensigtsmæssige i en statsstyret hjemtransportordning. Samtidig er ministerens udmelding jo udtryk for, at hun mener, at rejsebranchen selv er i stand til at drage omsorg for de kunder, der kommer i en krisesituation. Det beviser vigtigheden af, at DRF-medlemmerne har et kriseberedskab – og dermed, at det havde værdi, da DRF i 2006 indførte sit etiske regelsæt, der bl.a. stiller krav om, at et DRF-medlemsbureau skal have et kriseberedskab,” siger DRF’s adm. direktør, Lars Thykier, i en pressemeddelelse.Med ministerens beslutning følger naturligvis også den forpligtelse, at rejsebureauerne selv afgør, hvornår deres kunder skal hjemtages. I en sådan situation anbefales som hidtil, at man stadig retter henvendelse til DRF, inden en så væsentlig afgørelse træffes, hedder det fra DRF.Ministeren understreger i en pressemeddelelse, at hvis det er nødvendigt for at afværge overhængende fare for danskeres liv og helbred, kan Udenrigsministeriet fortsat foretage evakuering i krisesituationer.

Skrevet af