SAS dømt til at betale erstatning

SAS er i en principiel sag blevet dømt af Sø- og Handelsretten til at skulle erstatte en pengesæk, der forsvandt i Helsinki Lufthavn. SAS’ lokale agent havde ikke informeret Securitas i Finland om, at de skulle møde op for at modtage fire pengesække. Derfor forsvandt den ene af pengesækkene under opholdet i lufthavnen.
Normalt har luftfartsselskaberne mulighed for at begrænse ansvaret for bortkommet gods, men i denne sag fandt retten, at der fra SAS’ lokale agents side var tale om bevidst grov uagtsomhed.
Så vidt vides er det første gang i Norden, at et flyselskab dømmes til at betale fuld erstatning.
(Berlingske Tidende, 30/5)

Skrevet af