SAS-ledelsen presser faggrupper

SAS-ledelsen er langt fra at nå de to mia. svenske kroner i besparelse, som er krævet for at selskabet skal undgå nedskæringer, udlicitering og afskedigelser. Så nu har ledelsen indkaldt samtlige faggrupper til stormøde mandag i Stockholm, hvor koncernchef Jørgen Lindegaard vil gennemgå resultaterne af overenskomstforhandlingerne. Her vil hver enkelt medarbejdergruppe få chancen for at give sig yderligere, men det bliver med en pistol for panden. Ledelsen har nemlig gjort det klart, at besparelsen skal nås uanset hvordan, og hvis dette ikke kan ske på lønnen, kan konsekvensen blive lukning af aktiviteter, udlicitering af arbejdsopgaver til eksterne leverandører og massefyringer. Det er kun få faggrupper, der er opnået enighed med, og de to største områder, kabinepersonalet og piloterne mangler stadig en overenskomst.
(Jyllands-Posten, d. 06.03.04)

Mand der taler

Skrevet af