AMEX ud af Profil Rejser

Overtagelsen af ejerandelen på 50 procent sker med omgående effekt og er kommet i stand efter længere tids forhandlinger. Parterne vil ikke oplyse købesummen, men ifølge Jahn Schapiro er der betalt kontant for aktierne.

På et møde med medarbejderne sidst i denne måned bliver den endelige ejerfordeling af Profil Rejser lagt fast, men det står klart, at Jahn Schapiro bliver ubetinget majoritets-ejer af virksomheden.

Profil Rejser har, udover sin turoperatørvirksomhed, medejerskab af en række andre rejsebureauer, nemlig Senior Rejser, hvor Profil ejer 75 procent samt rejsebureauerne Hemingways A/S og Helsinge Rejsebureau, hvor ejerandelen er 50 procent. Desuden er Profil Rejser medejer af Arctic Travel Group, som har investeret massivt i den grønlandske kystturisme.

Ifølge Jahn Schapiro er ejerskiftet en naturlig følge af udviklingen i rejsebranchen, hvor erhvervsrejsebureauer som American Express og turoperatører som Profil udvikler sig i hver sin retning. Schapiro vil nu styrke Profil Rejsers kerneforretning, bl.a. ved at tilføre selskabets bestyrelse nye kompetencer indenfor markedsføring, distribution og produktion.

Schapiro, der fylder 60 år til næste år, bekræfter, at han ser sin egen investering i Profil Rejser som langsigtet.

”Jeg har ingen planer om at trække mig tilbage foreløbig. Det er klart, at når man foretager en investering som dén, jeg nu har foretaget, så er det fordi man tror på virksomheden, og mener at kunne tilføre den yderligere fremgang,” siger han.  

Profil Rejser, som kan fejre sit 25 års jubilæum til august næste år, havde i 2004 et overskud før skat på 1.973 TDKK på koncernbasis. 2005-regnskabet er endnu ikke offentliggjort. Egenkapitalen er seks mio. kr. og selskabet beskæftiger ca. 110 ansatte inkl. de delejede datterselskaber.

Skrevet af