England øger TUIs underskud

TUI Northern Europes underskud faldt fra et minus på 92 mio. Euro sidste år til 117 mio. Euro i år. Northern Europe hos Tui omfatter England, Irland, de nordiske lande samt Thomsonfly og TUIfly Nordic.

Skønt passagertallet øgede med 5,8% til 1,28 millioner, skyldtes dette først og fremmest Thomsonflys vækst på markedet for seat only. Omsætningen voksede kun med 2,4% til 937 mio. Euro. Alt i alt voksede omsætningen I TUIs turisme-division med 3,1% til 2,6 milliarder Euro.
 
Med hensyn til turisme-divisionens indtjening tegner der sig et ujævnt billede for finansåret 2007.

Turoperatørerne i Centraleuropa divisionen viser en positive trend, som dog modvirkes af omkostninger til det nye brand TUIfly.com.

Northern Europe bliver ikke I stand til fuldt ud at leve op til de fremragende resultater fra 2006 på trods af en positive trend i de nordiske lande, som modarbejdes af et vanskeligt marked i England.


Det er ikke muligt at komme med et realistisk skøn over den samlede virksomhed i 2007 før overtagelsen af britiske First Choice Holidays falder på plads. EU kommisionen giver 16. maj sin melding om, hvorvidt fusionen kan gennemføres. Selskaberne håber på at afslutte handelen i tredje kvartal 2007.

Skrevet af