Norrøna tilbage i marts

Det færøske rederi Smyril Lines’ flagskib, “Norrøna,” er 20. marts tilbage på sin rute fra Hanstholm i Danmark, via Bergen, Shetlandsøerne og Færøerne til Island.Da skibet i midten af januar ramte kaj-anlæggene i Tórshavn under hårdt vejr, fik færgen skader på skroget. Norrøna sejlede til et værft i Hamborg for at blive repareret – skaderne beløber sig skønsmæssigt til 10 mio. kroner. Forsikringen dækker skaden, minus rederiets selvrisiko på 1,5 millioner kroner. Derudover er Smyril Line forsikret mod indtægtstab.I forbindelse med grundstødningen i Torshavn blev bladene på bagbordsskrue så beskadiget, at de ikke kan repareres. Det vil tage syv-otte uger at fremskaffe nye blade.Efter planen skulle Norrøna til garantisyn sidst i april, men det vil i stedet blive gjort nu.Der var i øvrigt stor interesse for Norrøna på rejsemessen i Bella Centter. Smyril Lines salgschef i Danmark, Solvej Boltz, siger, at navnlig bilpakkerne med til Færøerne, Shetlandsøerne og Island havde interesse samt at der også er stor interesse for hotelophold på Smyril Lines firestjernede Hotel Føroyar.FRYGTEDE NORRØNA VILLE SYNKE
Både kaptajn og maskinchef på Norrøna frygtede under de hektiske minutter ved grundstødningen, at færgen ville synke. Det sagde de ved søforhøret for nylig.Den kraftige vind nærmest kastede to gange nærmest skibet mod havneanlæggene. Ved den ene kollision fik Norrøna en 10 meter lang flænge ved vandkanten.Det vides endnu ikke, hvornår Skibstilsynets rapport er klar.EKSPERTER HAVDE FORUDSET UHELD
Norrønas uheld gjorde flere eksperters forudanelser til virkelighed. Norrøna er så stor, at der måtte bygges en ny kaj i Torshavn. Flere eksperter har tidligere påpeget, at kajen i Torshavn er så dårligt placeret, at færgen kunne få problemer i dårligt vejr – præcis hvad der skete.Norrøna, der kostede 700 millioner, har plads til 50% flere passagerer (1.500 i alt) og næsten tre gange så mange biler (800 i alt) som dens 25 år gamle forgænger. Norrøna blev taget i brug sidste forår.


Skrevet af