Sådan ser det ud med flybagage og passagerrettigheder netop nu

Hundredvis af flyvninger til og fra England blev torsdag aflyst pga. den afslørede terrorplan om at sprænge en halv snes fly i luften mellem England og USA.

Danmarks Rejsebureau Forening har udsendt information om passagerernes rettigheder.

De afslørede planer, som har sat England i højeste alarmberedskab, fik torsdag de engelske myndigheder til at forbyde næsten al håndbagage ombord på alle fly fra England; undtaget er bl.a. tegnebøger, flybilletter, pas, briller og babymad og bleer – men der må ikke medtages laptops, mobiltelefoner eller andet elektronisk.Hvor længe disse regler fra engelske lufthavne varer ved, vides endnu ikke.

Det vides heller ikke, hvor normal eller unormal flytrafikken til og fra England bliver i dag, fredag. British Airways aflyste næsten al trafik i går. Man kan bl.a. holde sig orienteret på f.eks. Københavns Lufthavns hjemmeside.Danmarks Rejsebureau Forening opfordrede torsdag sine medlemmer til så vidt muligt at sikre sig, at deres kunder som rejser til England er bekendt med de midlertidige skrappe krav til håndbagage.

Der er ingen tilsvarende restriktioner fra danske lufthavne – undtagen de direkte flyvninger til USA med Continental, Delta og SAS. Her må der efter amerikansk krav ikke medbringes flydende eller gelé-lignende væsker i håndbagagen.For rejsende der påvirkes af de nye restriktioner, fordi de forsinkes under deres rejse, eller vælger at aflyse rejsen, gælder følgende retningslinier, oplyser DRF:Flight only – luftfartselskabets ansvar og forpligtelser overfor passageren.

1) Man har krav på forplejning fra flyselskabet, når man har ventet mere end 2 timer i forhold til den planlagte afgang.2) Når man har ventet mere end 5 timer i forhold til den planlagte afgang, har man krav på at få refunderet sin flybillet, hvis man ikke længere ønsker at rejse.3) Ønsker man stadig at rejse, har man krav på at få omlagt sin rejse og få tilbudt forplejning samt evt. indkvartering afhængig tidspunktet for den tilbudte omlægning.4) Uanset om det er en aflysning eller forsinkelse har kunden ikke krav på økonomisk kompensation, da situationen er at betragte som usædvanlige omstændigheder.Pakkerejser – rejsebureauets og luftfartselskabets ansvar og forpligtelser. Luftfartselskabet har stadig de samme forpligtelser som anført under flight only.Udrejse: – retningslinjer beregnet fra en rejse på 7 dage.

1) Mister kunden mindre end 6 timers ophold på destinationen, er denne ikke berettiget til kompensation/forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.2) Mister kunden mellem 6 og 10 timers ophold på destination, kompenseres med, hvad der svarer til prisen for et halvt døgn, kaldet en dagsandel – beregnet ud fra rejsens samlede antal dage og rejsens samlede pris.3) Mister kunden mere end 10 timers ophold på destination, kompenseres med, hvad der svarer til prisen for et helt døgn, kaldet en døgnandel – beregnet ud fra rejsens samlede antal dage og rejsens samlede pris.4) Ved rejser på under 7 dage, kan DRF’s medlemmer kontakte DRF for en konkret vurdering, idet kunden undtagelsesvist kan være berettiget til at hæve købet og få hele rejsens pris tilbagebetalt.Hjemrejse:

1) Kunden er som udgangspunkt ikke berettiget til kompensation ved forsinkelse på hjemrejsen, idet der ikke mistes tid/ophold på destination.2) Kunden har krav på at få betalt indkvartering og forplejning af flyselskabet som anført under flight only.3) Kunden har ikke krav på tabt arbejdsfortjeneste eller lignende krav som følge af senere hjemkomst.Generelt:

Vær opmærksom på, at hvis kunden (der har købt en pakkerejse) ønsker refundering af flybilletten, som nævnt under punkt 2 i afsnittet om flight only, vil det som udgangspunkt alene være flybilletten (den ubrugte del), denne kan få refunderet, idet den resterende del af pakkerejsen skal vurderes efter pakkerejselovens almindelige regler om ophævelse og afbestilling.HB

Skrevet af