Amatører udfører lægejobs

Det sker, når forsikringsselskabet administrerer rejsesygeforsikringen for Det Offentlige, og det er både uacceptabelt og en fare for retssikkerheden, lyder kritikken ifølge epn.dk.
.
For kronisk syge afhænger ferien til udlandet af, om de er dækket af den offentlige rejsesygesikring, hvis de får brug for lægehjælp eller hjemtransport, men beslutningen om de er for syge til at være dækket, træffes ikke af læger i den offentlige sygesikring, men ofte af privatansatte uden lægeuddannelse.

Sygesikringen har overladt administrationen af rejsesygesikringen til Europæiske Rejseforsikring, der erkender overfor Morgenavisen Jyllands-Posten, at det ikke altid er læger, der afgør ansøgninger om bindende forhåndstilsagn, selv om det på selskabets hjemmeside fremgår, at beslutningen træffes af lægekonsulenter.

Desuden kritiseres selskabet for at administrere den offentlige rejsesygeforsikring i lukkethed uden at give ordentlige begrundelser for eventuelle afslag og uden altid at gøre opmærksom på, at de kan klage over afslag.

Forbrugerrådet, patientforeninger og Lægeforeningen finder det kritisabelt, at selskabet har ansat ikke-læger til at foretage vurderinger af, hvorvidt eksempelvis patienter med hjerteproblemer, gigt, cancer, stofskiftesygdomme eller diabetes er så syge, at de må forventes at få brug for lægehjælp under ferien.

”Det er uacceptabelt og bekymrende, hvis den slags vigtige afgørelser ikke bygger på en lægefaglig vurdering. Et afslag kan jo stavnsbinde folk, fordi de ikke tør rejse uden dækning, og derfor er det vigtigt, at de afslag, der gives, gives på et ordentligt grundlag”, siger sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet, Margrethe Nielsen.

Også juridisk chef i Lægeforeningen, Niels Michelsen, mener, at vurderingen af folks helbred og sygdomsrisiko bør foretages af læger.

”Det er vigtigt for økonomien og for retssikkerheden, at beslutningen træffes på et fagligt grundlag”, siger han.

Hos Danske Regioner, som rejsesygesikringen hører under, er kontorchef Peder Ring overrasket over oplysningerne.

”Jeg havde en forventning om, at Europæiske lod læger træffe afgørelserne. Vi vil nu kigge på disse ting i forbindelse med, at ordningen i øjeblikket er i udbud”, siger Peder Ring, der dog ikke afviser, at læger kan udstikke retningslinier, som ikke-sundhedsfagligt personale kan administrere.

Underdirektør Jakob Bender fra Europæiske er ikke bekymret over kvaliteten i afgørelserne. Han peger på, at de ikke-lægeuddannede har fået undervisning og coaching fra lægerne.

”Desuden kan de altid spørge vores lægekonsulenter til råds, hvis de er i tvivl”, siger han. Men han vil ikke oplyse, hvilke og hvor mange læger, selskabet har ansat, eller hvor stor en andel af patienterne, der får afslag, når de søger om bindende forhåndstilsagn.

Skrevet af