Milliontab i Cimber Sterling – og store vækstplaner

Cimber Sterling fik som ventet et tab i regnskabsåret, der sluttede med udgangen af september. Mens selskabet i forrige regnskabsår havde plus 74 mio. kr., blev resultatet i seneste regnskabsår minus 2 mio. kr.”Resultatet var bl.a. påvirket af opstartsomkostninger med Boeing 737 på ca. 40 mio. kr.,” oplyser selskabet. Cimber Sterling har foreløbig fem Boeing 737’ere og andre tre på vej. I alt har Cimber Sterling 27 fly.Koncernens nettoomsætning steg i sidste regnskabsår 13 % til 1,3 milliarder kr. – og passagertallet voksede 5 %. Cimber Sterling har 800 ansatte og beflyver 51 ruter.Cimber Sterling forklarer også faldet i overskuddet med, at 2007/08-resultatet havde en ekstraordinær indtægt på 45 mio. kr. som følge af et forlig om momsfritagelse for indenrigsflyvning.”Resultatet er som forventet væsentligt dårligere end sidste år, da det er kraftigt påvirket af overtagelsen af Sterling i januar 2009,” siger bestyrelsesformand i Cimber Sterling, N.E. Nielsen, og fortsætter:”Hensigten med overtagelsen var at skabe det bedste fundament for en vækst, der skal gøre Cimber Sterling til en større og mere dominerende aktør på forretnings- som leisuremarkedet. En stigning i passagerantallet på over 50 % i de fem første måneder af indeværende regnskabsår bekræfter, at strategien er rigtig.””De kommende år vil vi øge antallet af daglige afgange til eksisterende destinationer samt åbne nye. Stigningen skal øge omsætningen 25-30 % og give et positivt driftsresultat,” siger adm. direktør i Cimber Sterling, Jørgen Nielsen.”I 2009/10 forventer Cimber Sterling at transportere ca. 1,8 mio. passagerer – en vækst på over 50 %. Hertil kommer passagerer for andre selskaber, primært SAS.Til maj åbner Cimber Sterling tre nye sommerruter fra Københavns til Cypern, Lissabon og Sicilien. Ruterne beflyves en til to gange om ugen med Boeing 737-fly.

Skrevet af