Grønland. (Foto: Visit Greenland | Facebook.com | PR)

Grønlandsk turisme fik det bedste år nogensinde

Sidste år slog antallet af landbaserede turister og krydstogtgæster i Grønland de hidtidige rekorder, men væksten i overnatninger endte derimod med at være mere behersket.

Det forgangne blev det hidtil bedste år for turismen i Grønland. Det fortæller det nationale grønlandske turistråd Visit Greenland, der netop har udarbejdet og offentliggjort en ny rapport, der opsummerer 2023.

Da dataindsamlingen blev vanskeliggjort af et nedbrud i det system, der benyttes til at registrere flypassagerers bopælsland, måtte Visit Greenland genskabe en del data fra andre kilder, men turistrådet fortæller dog, at væksten reflekterer det stærkeste turisme-år i Grønland nogensinde.

Mens 2022 var det hidtil bedste år, når det kommer til antallet af udenlandske flypassagerer, viser tallene fra sidste år, at 2023 slår 2022 med knap ni procent, når det kommer til landbaserede turister, da det samlede antal af disse steg fra 59.563 i 2022 til 64.910 sidste år.

I tillæg hertil blev 2023 med 76.477 krydstogtpassagerer det år, hvor der har været det største antal af denne type besøgende nogensinde. Tallet er 73,8 procent højere end i 2022, ligesom der var 64 procent flere krydstogtpassagerer end i 2019, der hidtil har været det bedste år.

Næsten 50 procent flere krydstogtanløb
Sammenlignet med de føromtalte områder blev der i 2023 med Visit Greenlands egne ord registreret en mere behersket vækst på overnatningsområdet. Den beløber sig samlet set til 1,2 procent, da der var 168.597 overnatninger i 2023 mod 166.509 året før.

Antallet af udenlandske gæster er steget fire procent fra 66.149 i 2022 til 68.783 turister sidste år. Ifølge turistrådet betragter man det som værende en tendens, at de landbaserede turister i 2023 købte færre overnatninger, end tilfældet var i 2022.

Den føromtalte vækst på 73,8 procent i antallet af krydstogtpassagerer i forhold til 2022 er fortrinsvis foregået i regionerne Sermersooq Vest, Kujalleq og Sermersooq Øst, da der sidste år ikke var de store ændringer at spore i tallene fra Avannaata, Qeqertalik og Qeqqata.

Samlet set har Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Nanortalik, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit haft en fælles vækst på 112,2 procent i antallet af passagerer. Der var i alt 621 krydstogtanløb i 2023 mod 421 i 2022, hvilket repræsenterer en stigning på 47,5 procent.

Nye lufthavne ventes at øge interesse
Afslutningsvis slår Visit Greenland fast, at man ser med milde øjne på 2024 og regner med, at såvel det indeværende som de kommende år vil bibringe vækst og nye muligheder for de aktører, der er involveret i landets turismeerhverv.

”2023 har været et år med markant fremgang for turismen i Grønland, hjulpet på vej af en genopbygget interesse efter pandemien samt en naturlig vækst indenfor landbaserede rejseoplevelser,” lyder det.

”Denne opadgående trend understøttes yderligere af den spændende udvikling, der forventes med åbningen af den nye transatlantiske lufthavn i Nuuk, og de kommende nye lufthavne i Ilulissat og Qaqortoq, som alle utvivlsomt vil øge adgangen til og interesse for Grønland som destination.”


Relaterede artikler:

Øjner muligheder i ny form for nicheturisme

Foretrækker andre turister fremfor krydstogtgæster

Sætter beløb på betydningen af udenlandsk turisme