Nuuk. (Foto: Stine Selmer Andersen | Visit Greenland | PR)

Sætter beløb på betydningen af udenlandsk turisme

Fritids- og erhvervsrejsende fra udlandet medvirkede i 2023 til, at der blev genereret en milliardomsætning i kroner i Grønland. Det er en af konklusionerne i en ny analyse.

Turisme fra udlandet spiller til stadighed en større rolle for Grønlands erhvervsliv, ligesom konsekvenserne af de mange besøgende også er et emne, der i hvert fald i perioder fører til debat. Derfor bliver det stadigvæk mere nødvendigt, at man har solide data og dokumentation tilgængeligt.

Set i det lys besluttede Air Greenland, Kalaallit Airports, Grønlandsbanken, Grønlandsbankens Erhvervsfond, Nalik Ventures, Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), Sikuki Nuuk Harbour samt Visit Greenland, at der var behov for at undersøge området nærmere.

Aktørerne bad rådgivningsvirksomheden Rambøll om at udarbejde en dybdegående analyse af den økonomiske betydning for udenlandsk turisme i Grønland, og resultaterne af det arbejde er nu blevet offentliggjort i form af en rapport.

Har tre hovedkonklusioner
Analysen omfatter alle udenlandske fritids- og forretningsrejsende uden ansættelse i Grønland samt turister, der er rejst til landet for at besøge venner og familie. De kan både være ankommet til Grønland med fly, såkaldte konventionelle krydstogtskibe eller via ekspeditionskrydstogter.

Den dækker desuden det forbrug, som tilgår landet fra de udenlandske turister. Det gælder både deres forbrug under opholdet i Grønland, i et vist omfang rejsen til landet samt det forbrug, der kan tilskrives krydstogtoperatørerne.

Efter at analysearbejdet blev tilendebragt, er Rambøll nået frem til tre hovedkonklusioner. Den første er, at den udenlandske turisme sidste år tegnede sig for en omsætning på omkring 1,9 milliarder kroner i Grønland.

Dernæst lyder det, at udenlandsk turisme havde en bruttoværditilvækst på 1,2 milliarder kroner. Den var ansvarlig for direkte skatter på 48 millioner kroner samt og afgifter for 87 millioner kroner i 2023. Derudover bærer området ansvaret for 1.075 af landets arbejdspladser.

Skal nuancere debatten
Anne Nivíka Grødem, der er direktør for Grønlands nationale turistråd Visit Greenland, hæfter sig ved, at en bedre forståelse af den udenlandske turismes bidrag til samfundsøkonomien i Grønland spiller en nøglerolle, hvis man skal kunne forudsige effekterne af nye investeringer og beslutninger.

”Det er samtidig afgørende at vi har en fælles forståelse for hvilke samfundsøkonomiske gevinster turismen aktuelt bidrager med i Grønland, så vi sammen kan sætte mål for hvilken økonomisk rolle vi ønsker, at turismen skal spille i landets fremtid.”

”Med offentliggørelsen af denne analyse, er det vores fælles ønske at bidrage til en faktabaseret debat om turismen, og samtidig anerkende turismesektoren som en betydelig samfundsøkonomisk bidragsyder.”


Relaterede artikler:

Større lufthavne styrker Grønlands krydstogtturisme

Efter grundstødning: Vil inddele Grønland i zoner

Grønlandske destinationer styrker samarbejdet