Dansk Kyst- og Naturturisme sender i efteråret ”testpiloter” ud i feriehuse og på campingpladser. Foto via Dansk Kyst- og Naturturisme, Daniel Overbeck for VisitNordsjælland.

Bæredygtighed bliver stadig vigtigere for turismen

”Bæredygtighed skal være på plads. Vi kan forvente, at turismevirksomheder afkræves aktivt arbejde med grøn omstilling,” siger chef for destinationsudvikling i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger under ferien er stigende, og coronakrisen har accelereret denne udvikling. Men kyst- og naturturismen kan risikere at halte bagefter, når det kommer til bæredygtig omstilling af overnatningssektoren.

Det vurderer Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, i et oplæg på foreningens hjemmeside.

Her skriver han blandt andet: ”Vi står overfor en kæmpe opgave med at sikre en omstilling af vores grundprodukt, så det indfrier gæsternes skærpede forventninger og krav til handling – og vi har ganske enkelt ikke råd til at vente. Knap hver femte dansker siger, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres næste valg af ferie.”

Destinationsudviklingschefen siger også: ”Bæredygtighed er i stigende grad på vej frem som noget, der “bare skal være på plads”, og vi kan i fremtiden forvente, at vores turismevirksomheder vil blive afkrævet, at de arbejder proaktivt med grøn omstilling. Fremtidens gæster forventer nemlig, at virksomhederne, påtager sig rollen som initiativtager til bæredygtighed, og de vil i stigende grad forvente, at det er en naturlig del af basisproduktet – lidt på linje med forventningen om rene håndklæder på hotelværelset.”

Behov for fornyelse og udvikling
Særligt danske feriehuse og campingpladser danner et solidt fundament under kyst- og naturturismen. Sommerhus- og campingferie udgør grundlæggende bæredygtige ferieformer, men samtidig er det overnatningsprodukter, hvor der er behov for fornyelse og udvikling, hvis udbuddet skal imødekomme gæsternes stigende efterspørgsel og forventninger til bæredygtige ferier, lyder det fra Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Han fortsætter: ”En grøn omstilling af feriehuse, feriehusområder og campingpladser er derfor afgørende, hvis vi skal fremtidssikre vores ellers markedsmodne kerneprodukter, og hvis dansk turisme skal rejse sig og fortsætte vækstrejsen de kommende år.

Men vi skal have fundet de rette grønne greb for en rettidig omstilling: Der skal foretages den nødvendige udbygning af infrastrukturen i feriehusområderne i forhold til eksempelvis affaldssortering, kloakering og ladestationer,” skriver Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Vælger miljøvenlige hoteller
Destinationsudviklingschefen hos Dansk Kyst- og Naturturisme påpeger blandt andet også i sit indlæg: ”Inden for hotelsektoren er omkring 70 procent af alle internationale gæster mere tilbøjelige til at vælge et miljøvenligt hotel, uanset om de søgte efter et bæredygtigt ophold eller ej.”

Nye bæredygtige hoteller og resorts i kyst- og naturturismen kan således være med til at drive udviklingen og bidrage væsentligt til øget kendskab, flere overnatninger og øget omsætning samt imødekomme fremtidens grønne efterspørgsel, bidrage til levende lokalsamfund og synliggøre Danmark som en bæredygtig feriedestination, mener Jacob R. Kirkegaard Larsen, der tilføjer:

“Derfor vil vi kontinuerligt supplere vores igangsatte projekter med yderligere vidensbaserede initiativer – aktuelt har vi netop udgivet en rapport om danske og tyske forbrugeres holdning, adfærd og forventninger til bæredygtighed, og vi vil i løbet af efteråret sende en række testpiloter fra Danmark og Tyskland ud i feriehuse og på campingpladser for at få deres input til, hvordan vi bedre kan imødekomme deres behov og ønsker til en bæredygtig ferie.”

Relaterede artikler:

Større krav om ladestandere til elbiler i sommerhuse

”Disse tabstal går ikke næste år”

Kyst- og naturturisme halter bagefter på bæredygtig