Flere passagerer med SAS i maj

Udviklingen i kabinefaktoren var trods strejken positiv for Scandinavian Airlines Sverige, for Widerøe, Blue1 og airBaltic, men svagere for de øvrige selskaber og sank samlet med 2,6. Det skyldes blandt andet strejken i Sverige, som påvirkede transfertrafikken til København negativt.

”Den gode markedsudvikling fortsatte i maj og det bidrog til, at passagervæksten på koncernniveau og yielden udviklede sig positivt. Den positive udvikling er glædende, men usikkerheden om den fremtidige vækst, brændstofpriserne og konkurrencesituationen er der fortsat. Det er vort mål at få højere kabinefaktorer”, siger koncernchef Mats Jansson.

Produktionen i maj for det danske SAS selskab (målt i tilgængelige sædekilometre – ASK) lå 2,2% over sidste års produktion.

Passagermængden (målt i betalte passagerkilometer) steg med 0,6% i forhold til maj 2006. Den gennemsnitlige kabinefaktor er trods et fald på 1,2 procentpoint i forhold til maj 2006 stadig meget høj, nemlig 72,3%.

”Trafiktallene for maj viser en stabil udvikling. Vi sælger flere sæder, og når kabinefaktoren daler lidt, skyldes det en mindre produktionsforøgelse, som blandt andet skyldes, at vi har ombygget vores Airbus 321, der nu rummer 14 sæder mere”,  siger adm. direktør i SAS Danmark, Susanne Larsen.

Skrevet af