Bus fra Midttrafik, der kører mellem Viborg og Herning. (Foto: Midttrafik/PR)

Busstop redder ikke indenrigstrafikken

KLUMME: Dansk indenrigstrafik i luften bliver ikke reddet, fordi en rutebil stopper på vej fra Viborg til Herning, som er et af forslagene i en hvidbog, der skal vende udviklingen.

Kan det virkelig være rigtigt? Det var min første tanke, da jeg på CHECK-IN.dk læste om den hvidbog og katalog med forslag, der skal styrke den danske indenrigstrafik. ”Danske lufthavne vil have bedre tog og veje”.

De syv største danske lufthavne er sammen om hvidbogen, som sidst i april blev præsenteret for Folketingets Transportudvalg. Jeg troede de syv danske lufthavne gerne ville have flere passagerer og flere forbindelser i luften, ikke på landjorden.

Idékataloget skal være med til at bremse det fald, der sker i denne tid, hvor trenden peger i retning af mere trafik flytter til tog, bus eller bil. Hvad skal de stakkels politikere mene om en sådan hvidbog. I hvert fald de politikere, som gerne vil bakke indenrigstrafikken op og forhindre nye miljøafgifter lagt på flybilletter.

Når et af underprojekterne som nævnes er en fast Kattegatforbindelse, er forvirringen total. Hvor er Aarhus Lufthavn, hvis en sådan bro nogensinde skulle blive virkelighed? Det nemmeste og simpleste forslag i hvidbogen er ønsket om en bedre skiltning mod lufthavne fra motor-og landeveje. Her er den økonomiske investering til at overse. Hvis ikke en lufthavn er i stand til at gøre opmærksom på sig selv, er alt håb ude.

Hvidbogen indeholder syv fyrtårnsprojekter, et for hver lufthavn, som skal styrke infrastrukturen omkring lufthavnene. Hvorfor dog ikke bruge kræfterne på at få flere og bedre forbindelser på tværs af landet, som i forvejen er alt for lille til flytrafik. 

Stop dog den bus
Man bliver også lidt i tvivl om projektets sande værdi, når man i forslag to om at hjælpe en nødstedt Midtjyllands Lufthavn i Karup, læser et forslag om, at bussen fra Viborg til Herning i fremtiden skal stoppe ved lufthavnen i Karup. Hvor genialt!  Den kører lige forbi. Hvorfor i alverden sælger de omkringliggende kommuner ikke lufthavnen til Jesper Rungholm fra DAT. Han har tilbudt det

Uden samme Rungholm tror jeg ikke vi havde haft flytrafik til Rønne. I hvert fald slet ikke så mange afgange. SAS kunne jo ikke få et fornuftigt trafikmønster ud af den meget korte flyvning, selv om selskabet nu prøver igen til Folkemødet. Eller gør de?

Hvidbogen foreslår en satsning på det grønne. Det er der også meget af på den smukke ø.  Fra Rønne skal der kobles delebiler, cykler, busser og taxaer på til lufthavnen, Hvad ellers? Det skal ikke være små fly fra Rønne tværs over øen til Nexø. Hvorfor er der ingen forslag om at gå. Der er masser af spændende stier, for eksempel 100 kilometer rundt om hele øen?

Som Hjerl Hede
Initiativtager til hvidbogen har været administrerende direktør i Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, som er en visionær leder. Måske med lidt dårlig samvittighed, da han var ved at komme på kant med indenrigsselskaberne i Københavns Lufthavn, fordi indenrigstrafikken blev stedbarn i lufthavnens udvikling. Han vil uden tvivl sige, at han har lyttet til de respektive lufthavnes egne ønsker, og betaler nu for at være med, men hvidbogen forekommer tør som jorden på Hjerl Hede.

Hvis indenrigstrafikken skal bestå, bortset fra den SAS vil holde i live for at sikre sig kunder fra det øvrige land, skal der helt andre boller på suppen. Et klippekort gældende til samtlige ruter, systematisk salg af billige familiebilletter og ungdomsbilletter billetter midt på dagen, fed koncentreret reklamer af den slags, så danske forbrugere ikke er i tvivl, sportsbilletter til passagerer og rekvisitter, som gør de mange busser først kommer i brug fra lufthavnene. Og flere turistture fra København ud i landet i samarbejde med Visit Denmark. Ud og hjem samme dag.

Endelig er det vel heller ikke for meget at forlange, at lufthavnene selv giver en skærv med gratis parkering. Det er noget, der rykker. Spørg i Aalborg. 

Skru op for tempoet. Kattegatbroen lurer i 2070.