Byggestøj blev dyrt for rejsebureau

TURISME: ”Husk at følge grundigt op på meldinger fra guider eller underleverandører om byggestøj – især hvis rejsebureauet gøres opmærksom på det af kunden”, siger DRF. Det glemte dansk rejsebureau, der nu skal betale 40 pct. af rejsens pris tilbage.

Sagen drejer sig om en netop afsagt kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet. I januar 2016 købte klageren i bureauets butik sommerferie i form af en pakkerejse til Chania på Kreta for fire personer i juli samme år med indkvartering på et hotel, oplyser Danmarks Rejsebureau Forenings nyhedsbrev, der ikke navngiver rejsebureauet.

Inden afrejsen bliver klageren opmærksom på, at gæster fra et andet rejsebureau, som benytter samme hotel, har klaget over byggestøj fra nabogrunden, hvor et nyt hotel er under opførelse.

Klageren gør sit rejsebureau opmærksom på et eventuelt problem med byggestøj og henviser til satellitbilleder over området.

Støj fra morgen til aften

Rejsebureauet siger til klageren, at personalet på destinationen ikke har modtaget klager over byggestøj fra nabogrunden. Ved ankomsten indkvarteres klageren i en lejlighed, der støder direkte op til nabogrunden, hvor der konstant i tidsrummet fra 7.30 til 22.00 er støj fra byggeri og trafik med lastbiler, gravemaskiner etc.

Herudover er der hele dagen byggestøj ved poolen og på stranden, hvor der bliver gravet, støbt terrasser og fjernet byggeaffald.

Klageren reklamerer til rejsebureauet, som henviser til guiderne på destinationen, der ifølge klageren ikke tilbyder nogen konkret afhjælpning af problemet. Rejsebureauet erkender, at der har været mere støj end forventet og udbetaler 2.540 kr., 10 pct. af rejsens pris til klageren. Klageren kræver en kompensation på 50 pct., hvilket bureauet afviser. Herefter kommer sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Bureauet undlod at informere

Nævnet finder i sin kendelse, at rejsebureauet før klagerens afrejse burde være vidende om byggeriet og støjen herfra, men at bureauet undlod at informere klageren herom.

Og da rejsebureauet ikke har underrettet klageren om retten til at hæve aftalen, har rejsebureauet tilsidesat sine underretningspligter, jævnfør pakkerejselovens §15, stk. 1 og 2, og derved frataget klageren muligheden for eventuelt at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt, skriver DRF.

Da bureauet har erkendt, at der var støj fra byggeri på nabogrunden, har Ankenævnet vurderet, at rejsen har været behæftet med mangler. Klageren er derfor berettiget til et nedslag, der fastsættes af Ankenævnet til i alt 10.500 kr. svarende til ca. 40% af rejsens pris. Herfra fratrækkes det kompensationsbeløb på 2.540 kr., bureauet allerede har udbetalt.

Hvad kan vi lære af sagen, spørger DRF’s nyhedsbrev?

”I sagen lægger Pakkerejse-Ankenævnet bl.a. vægt på, at rejsebureauet blev gjort opmærksom på eventuel byggestøj inden afrejsen, hvilket rejsebureauet efterfølgende afviste overfor klageren.

Ankenævnet lægger også vægt på, at rejsebureauet burde have været vidende om byggeriet og støjen herfra før klagerens afrejse, men at bureauet undlod at informere klageren,” skriver DRF og tilføjer: ”Husk at følge grundigt op på oplysninger om byggestøj fra guider eller underleverandører, også når det gælder byggestøj fra nabogrunde til bureauets egne indkvarteringer – især hvis man også bliver gjort opmærksom på det af kunderne.”

Husk også, tilføjer DRF, at rejsebureauet er forpligtet til at give kunden mulighed for at ophæve aftalen ved væsentlige mangler ved aftalen inden afrejse f.eks. byggestøj, der varer det meste af dagen. Tilsidesættelse af disse forpligtelser kan have betydning for udmålingen af det skønsmæssige afslag ved mangler i Ankenævnet, noterer Danmarks Rejsebureau Forening.​