Debat: Avis-analyse overstiger vores fatteevne

Af turistchef Bernd Hässler,
Tysk Turist Information

 

Vi har med interesse læst Hans Petersens leder i Århus Stiftstidende i dag, onsdag. Som Tysklands nationale turistkontor i Danmark er en af vores hovedopgaver at arbejde for en stigning i antallet af danske overnatninger i Tyskland, og vi føler os derfor foranlediget til at kommentere den del af artiklen, som vedrører Tyskland.
 
At danskernes lyst til at ”holde ferie eller opleve nabolandet syd for grænsen” har været ”stærkt begrænset i mange, mange år”, kan vi ikke bekræfte. Tværtimod.
 
Antallet af danske overnatninger i Tyskland er over en periode på små 10 år steget fra ca. 1,2 mio. i år 2000 til næsten 2,2 mio. sidste år – endda uden december 2009. Det svarer til en stigning på over 77 % på 10 år – eller en gennemsnitlig stigning på 7,7 % om året.

 

Alene i 2009, hvor også rejsebranchen i høj grad var kriseramt, blev der registreret en stigning i danske overnatninger i Tyskland på 2,9 %.
Sammenligner man dette tal med overnatningstal fra både Europa og den øvrige verden, kan man konstatere, at Danmark var et af de ganske få lande, der kunne fremvise et positivt tal.

 

Hvordan Århus Stiftstidende kan tolke det som danskernes svigtende lyst til at holde ferie i Tyskland”, overstiger vores fatteevne. Måske har Hans Petersen ikke haft adgang til tilstrækkeligt statistisk materiale?
 
Den tyske moms-nedsættelse har været tema for en lang række diskussioner, både i Tyskland og i andre lande.

 

Faktum er, at momsnedsættelsen er indført for at skabe arbejdspladser i en krisetid, idet tanken bag bl.a. har været, at de beløb, der blev sparet i moms, skulle bruges til forbedringer i ”overnatningsbranchen” (renovering af hoteller og campingpladser, efteruddannelse af personale etc.) 

 

Talsmænd for en lang række hoteller og campingpladser har udtalt, at man rent faktisk agter at bruge pengene på denne måde. Det er derfor langtfra sikkert, at den lavere moms resulterer i lavere priser på overnatninger i Tyskland.
 
Hvad fremtiden angår, er vi fortrøstningsfulde, og det skyldes ikke en momsnedsættelse, som sandsynligvis ikke i særlig grad kommer til at slå igennem på overnatningspriserne.

 

Men vi tror på, at de mangfoldige muligheder og det generelt rimelige prisniveau i Tyskland også fremover vil få mange danskere til at vælge Tyskland som ferieland. Momsnedsættelse eller ej. Og vi glæder os til at byde dem velkommen!

Skrevet af Redaktionen