Debat: DRF hælder dårlig vin på gamle flasker

Per Henriksen.

”Det er svært at se fidusen i, at et problem løses gennem at skabe en håndfuld nye. Det er konsekvensen af DRF’s forslag om en obligatorisk afgift for alle afrejsende fra danske lufthavne,” skriver direktør i Dansk Luftfart, Per Henriksen.

Af Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart

”Det hænder, at vin bliver bedre af at blive omhældt. Men det forudsætter en vis kvalitet i grundmaterialet. Det er svært at gøre noget godt for dårlig vin.

Ligeså bliver Lars Thykiers og Dansk Rejsebureau Forenings forslag om, at uhensigtsmæssighederne ved de gældende regler om konkurssikring af forbrugere ved flyselskabers konkurs, ikke bedre af at blive gentaget. (DRF-direktørens debat indlæg blev bragt tirsdag i denne uge her på standby.dk)

Tværtimod er det svært at se fidusen i, at et problem løses gennem at skabe en håndfuld nye. Og det er netop konsekvensen af DRF’s forslag om en obligatorisk afgift for alle afrejsende fra danske lufthavne.

DRF argumenterer med, at en obligatorisk ordning vil løse problemet med flyselskaber, der ikke er omfattet af ordningen, selv om de beflyver danske lufthavne.

Men det argument halter voldsomt. Selv om disses afrejsende passagerer i så fald vil bidrage til opbygning af grundlæggende fondsmidler, udestår der stadig en problematik med garantistillelser overfor fonden for de mange selskaber, der ikke kan opfanges af begrebet ”etableret i Danmark.”

Så Lars Thykiers forslag vil kun føre til at danske flyselskaber stilles endnu dårligere i konkurrencen. Det er ret trist. Man kunne jo – måske lidt naivt – have troet på, at danske rejsebureauer havde interesse i et stærkt dansk luftfartserhverv.

Men derudover skaber forslaget andre nye problemer:

Formålet med reglerne er forbrugerbeskyttelse, fordi forbrugere ofte forudbetaler. Men en obligatorisk ordning vil også omfatte erhvervsrejsende, der som regel ikke forudbetaler eller som er sikret på anden vis. Så erhvervslivet skal således være med til at finansiere en sikring for forbrugerne. Det er jo en ny skat på erhvervsrejser. Det er ikke en rimelig tilgang til løsning af problemet. Heldigvis vil regeringen ikke indføre nye skatter og afgifter, jf. Statsministerens udtalelser på DI’s topmøde i september.

Udlændinge, der afrejser fra danske lufthavne vil også blive afkrævet afgiften. Omvendt vil de så også omfattes af konkurssikringen, hvis selskabet går konkurs. Men det kan ikke være hensigten, at danske forbrugere og det danske erhvervsliv skal sponsorere andre landes borgere. Vel og mærke andre lande, der ikke tilbyder danske rejsende den samme mulighed.

Sjovt nok er vi alle enige om, at de gældende regler er uhensigtsmæssige og problematiske. Så langt så godt. Vi er også enige i, at EU er stedet hvor den slags bør løses. Men erkender også, at det har lange udsigter. Så hvis den danske vin skal holdes på et nogenlunde tåleligt niveau så længe, ville det hjælpe hvis DRF forholdt sig til det samlede problemfelt. Vi synes det er ærgerligt, at DRF åbenbart helst vil bruge tiden på at flytte aben rundt frem for at medvirke til brugbare løsninger.

Og i øvrigt, der er altså ikke indført en ny Security Afgift i Danmark, som Lars Thykier påstår i sit indlæg. Der er foretaget en omlægning af finansieringen af Trafikstyrelsens virksomhed, blandt andet gennem et safety bidrag. Og det er noget ganske andet”.