Data fra betalingskort skal fremover give et bedre billede af forbrugeradfærden. (Foto: Visa | PR)

Destinationer får adgang til data fra betalingskort

En ny aftale mellem VisitDenmark og Visa skal give alle danske destinationer adgang til data fra betalingskort, der kan give dem en bedre forståelse af turisternes forbrugeradfærd.

Der er både forskel på de turister, der vælger at besøge Danmark, ligesom de også bruger deres penge til forskellige formål. Det fremgår tydeligt af data fra transaktioner med udenlandske Visa-betalingskort, der blev foretaget her til lands i august sidste år.

Transaktioner viser eksempelvis, at turisterne på Lolland-Falster benytter en større andel af deres feriebudget på restauranter end i resten af landet, mens besøgende i Sønderjylland bruger flere af deres penge på benzin.

Dataet giver desuden et indblik i kortholderens nationalitet samt hvilke andre destinationer, som personen besøger, og det er interessant for brancheaktørerne, da det giver et aktuelt billede af turisternes forbrugeradfærd, når de er på besøg i Danmark.

Kan trække flere turister til Danmark
Det er bevæggrunden for, at VisitDenmark har indgået en aftale med Visa, som betyder, at alle destinationer i Danmark kan få adgang til denne type transaktionsdata via et nyudviklet dashboard, der skal gøre det nemt at tilgå nøgletal og andre informationer fra kortholdernes transaktionsdata.

Den indsigt, som virksomhederne vil få herigennem, kan eksempelvis benyttes til at skræddersy de tjenester, der tilbydes til turisterne, så de i højere grad harmonerer med forbrugsmønstrene i den givne landsdel. Det kan ende med, at endnu flere turister vælger at besøge Danmark, forklarer analysechef Jan Voetmann fra VisitDenmark.

”Aftalen med Visa giver os en masse ny viden om turisternes måde at agere på, når de er i Danmark. Vi får blandt andet data, der viser, hvor mange penge de bruger, hvad de bruger penge på og ikke mindst hvor i landet, de bruger pengene. Det er viden, som vi nu vil dele med destinationerne, så vi kan få et nyt, fælles afsæt for at forstå turisterne og skabe en bedre forretning – og i sidste ende også tiltrække flere turister.”

En vigtig brik
Det er tanken, at det nye data skal fungere som et supplement til VisitDenmarks store Turistundersøgelse, da det giver et mere aktuelt billede af turisternes forbrug samt deres mobilitet mellem forskellige destinationer.

Den type data er blevet endnu mere interessant, da turister i dag orienterer sig digitalt forud for og under en rejse, forklarer Jan Voetmann.

”Turisternes indgang til at rejse er digital. De bliver inspireret til rejsen på digitale medier, booker og betaler online, og de downloader en app på destinationen. Alligevel findes der kun begrænset data om turismen fra digitale kilder. Aftalen med Visa er en vigtig brik i at opbygge et solidt digitalt datagrundlag, som hele dansk turisme kan gøre brug af, og vi vil gøre en indsats for løbende at sikre adgang til nye datakilder.”

”Transaktionsdata kan helt sikkert noget”
Aftalen er indgået på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet.

Her har VisitDenmark, Center for Regional- og Turismeforskning, VisitAarhus og Destination Fyn trykprøvet troværdigheden af dataet, mens brugbarheden er blevet efterprøvet af de to destinationer i samarbejde med virksomheder fra deres lokalområde.

”Det har været interessant at få indsigt i forbrugsmønstrene på tværs af de otte kommuner i vores destination, de forskellige forbrugsprofiler på nationalitet og sammenhænge mellem forbruget på forskellige varekategorier. Transaktionsdata kan helt sikkert noget. Og mulighederne bliver endnu større, hvis vi kan få data bragt i spil med andre kilder,” siger projektchef Lone M. Daugbjerg fra VisitAarhus.


Relaterede artikler:

Big Data skal øge dansk turismes konkurrencekraft

VisitDenmark i datasamarbejde med Instagram

Ny app skal hjælpe turismen på Vestkysten