Det ny SAS i 2013

Ejvind Olesen

KOMMENTAR: Navnet på den ny SAS-plan er noget af det mest usexede, man kan forestille sig. Men pyt med det, hvis den ellers virker, og det er der god grund til at tro, den gør. Så kan det da godt være, at 4XNG kunne gå hen og blive et modeord i selskabet, når de nye udfordringer skal tackles.

Af Ejvind Olesen 

SAS kom helskindet gennem det år, som snart er slut. En overgang var truslen om undergang alvorligere end nogensinde. I rigtig mange år har vi igen og igen hørt om de genvordigheder, der lå forude. Ofte er de desværre blevet virkelighed.

Nu er der imidlertid håb, fordi frygten kan koncentrere sig om de høje brændstofudgifter, som flere eksperter i øvrigt mener vil falde i det nye år, og konkurrencen, samt den globale makroøkonomiske udvikling. I givet fald negative konsekvenser, som rammer alle selskaber.

”De nye overenskomster for flypersonalet bliver implementeret med det samme, og der bliver sat fokus på at realisere de øvrige besparelser. I 2013 forventer vi en positiv påvirkning af 4XNG-planen (husk det nu, red.) på 1,3 mia. kr.,” sagde koncernchef Rickard Gustafson midt på måneden.

Tilbage står så at få realiseret ca. 2,5 mia. danske kroner ved frasalg og udlicitering med Widerøe som den letteste, og Ground Service som den klart sværeste opgave. Dels skal man have en fornuftig pris, men nok så væsentligt er det, at få ca. 5.000 ansatte placeret i andet regi. Køberen skal imidlertid respektere indgåede overenskomster og have en langvarig kontrakt med både SAS og partnere for, at det skal give nogen mening.

SAS vil også gerne fritages for de faste omkostninger og overgå til variable. Det er en vigtig del af salgsstrategien. Endelig er der bundet værdier i materiel på pladsen. Her kan det blive aktuelt at sælge og lease tilbage, hvis selve den store handel ikke går hjem.

Udsigterne for SAS i 2013 er gode. Også for, at det bliver til en offensiv, som er så tiltrængt. Den med analytikere, som nu vender rundt og mener, at der mangler en stødpude kapital, hvis der kommer en ny askesky, er simpelthen ude på overdrevet. Der går normalt et hundrede år imellem! Selv en analytiker må da på et tidspunkt kunne se det positive i udviklingen.

Andre, som ikke glæder sig, er de mange ansatte, blandt andet i København, som her i julen ikke aner om de er købt eller solgt. Om deres job i flyselskabet forsvinder eller rykker til Stockholm. Det sidste siger de færreste danske ja tak til. Dels bor familien i København. Dels kan det i dag næppe heller betale sig rent lønningsmæssigt. De får først svar i januar. Dem kan man godt sende en venlig tanke, selv om ændringer overordnet kan være nødvendige.

Håbet om et nyt aktivt SAS lever trods alt. Et SAS som ikke sidder og venter på, hvad andre gør, men selv viser vej. Så har det hårde opgør i november ikke været forgæves.

Godt nytår.