DRF enig i Højesteretsdom mod Primera Air

primera airLUFTFART: ”Tekniske fejl på et fly er som udgangspunkt ingen undskyldning for ikke at udbetale kompensation,” siger Danmarks Rejsebureau Forening, der er enig med Højesteret, som forleden stadfæstede domme fra byret og landsret.

Primera Air havde fået mulighed for at få afprøvet to sager om nægtet kompensation til passagerer efter forsinkelser ved Højesteret. Men Højesteret medgav i denne uge, at den er enig i kendelserne fra byretten og landsretten. Primera Air skal betale kompensation for sine to flyforsinkelser.

Det betyder, noterer Danmarks Rejsebureau Forening i en kommentar, at flyselskabet skal udbetale kompensation til passagererne i henhold til bestemmelsen herom i EU Forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder ved nægtet ombordstigning.

Af tidligere domme fra EU domstolen fremgår det, at flyselskaber ikke er forpligtede til at udbetale passagererne kompensation i tilfælde af forsinkede og aflyste fly, hvis forsinkelsen ikke er længere end tre timer, eller såfremt der er tale om usædvanlige omstændigheder, lyder det fra DRF.

Højesteret skulle således afgøre, hvorvidt tekniske fejl på fly udgjorde sådanne usædvanlige omstændigheder.

EU domstolen har tidligere været meget klar i sine afgørelser om, at teknik på fly som udgangspunkt ikke kan betragtes som usædvanlige omstændigheder.

I sin kommentar, siger DRF videre: ”I dommen kom Højesteret da også frem til, at der i de to konkrete sager om tekniske fejl ikke var tale om usædvanlige omstændigheder, hvorfor flyselskabet ikke var undtaget fra at udbetale passagererne kompensation. Kun i tilfælde, hvor de tekniske fejl anses som værende fabrikationsfejl, eller forårsaget af terrorhandling, vil flyselskabet kunne påberåbe sig undtagelsen om usædvanlige omstændigheder, der følger af forordningen, lyder det fra DRF.

Danmarks Rejsebureau Forening understreger, at rejsebureauer ikke er undtaget fra at udbetale kompensation efter pakkerejseloven, hvis kunden kommer for sent frem til rejsemålet som følge af et forsinket eller aflyst fly – heller ikke selv om kunden kan være berettiget til kompensation efter EU-forordningen.

Rejsebureauer kan som udgangspunkt ikke søge kompensation efter forordningen på vegne af en kunde, medmindre kunden har underskrevet en fuldmagt.