Bestyrelsen i Danmarks Rejsebureau Forening foreslår at ændre reglerne så også mindre rejsebureauer nemmere kan blive medlem af foreningen. Her arkivfoto fra et af de store DRF-medlemmer, Nyhavn Rejser.

DRF fjerner garantikrav som medlemsbetingelse

DRF foreslår at fjerne kravet om at medlemskab kræver at rejsebureauet har en garanti i Rejsegarantifonden eller stiller garanti til DRF med en godkendt kassekredit på 300.000 kroner.

Til generalforsamlingen 10. april i København hos Danmarks Rejsebureau Forening foreslår DRF’s bestyrelse, at rejsebureauer med en omsætning på under én million kroner om året ikke mere skal stille garanti for at blive medlem.

Den foreslåede ændring hænger sammen med, at loven om Rejsegarantifonden sidste år blev ændret, så rejsebureauer med en omsætning på under en million kroner om året ikke mere skulle stille garanti overfor Rejsegarantifonden.

Ved at ændre optagelseskrav til DRF så kravene er i overensstemmelse med rejsegarantifondsloven, kan for eksempel mindre eller nystartede rejsebureauer få adgang til de fordele et DRF-medlemskab giver med hjælp på en lang række områder fra DRF’s sekretariat, herunder juridisk rådgivning.

Medlemskab af DRF skal dog i alle tilfælde godkendes af rejsebureauforeningens bestyrelse, der med udgangspunkt i de gældende krav foretager en konkret vurdering af ansøgningen og beslutter, hvorvidt rejsebureauet kan blive medlem.

Vedtages ændringen for medlemskab af DRF på generalforsamlingen kommer det til at koste rejsebureauer med en omsætning på under en million kroner 12.250 kroner uden moms om året at være DRF-medlem – altså lige over 1.000 kroner om måneden.

Det dyreste kontingent på DRF’s skala er for rejsebureauer med en omsætning på over to milliarder kroner om året – de skal betale 212.650 kroner plus moms om året. Men ingen danske rejsebureauer omsætter for over to milliarder kroner.

Omsætter for 20 milliarder kroner
DRF har i dag cirka 100 rejsebureauer som medlemmer fra alle dele af rejsebureausektoren med fokus på såvel fritids- som forretningsrejsende. Medlemmerne står for cirka 70 procent af den totale rejsebureauomsætning i Danmark, cirka 20 milliarder kroner.

I brev forud for generalforsamlingen 10. april i København skriver DRF til sine medlemmer om forslaget om at lempe optagelseskravene til foreningen blandt andet:

”Som følge af at Rejsegarantifondsloven ændredes 1. juli 2018, og der fremover ikke kræves garanti af rejsebureauer der omsætter under en million kroner per år, foreslår bestyrelsen, at DRF’s optagelseskrav ændres tilsvarende, så det ikke bliver mere krævende at søge optagelse i DRF end i Rejsegarantifonden.”

DRF’s bestyrelse foreslår denne nye formulering af vedtægternes §4 stk 2, litra a:

”a) Ansøgere om aktivt medlemskab (af Danmarks Rejsebureau Forening, red) skal afgive økonomiske oplysninger samt alle andre relevante oplysninger som skønnes nødvendige for at tage stilling til ansøgningen, herunder oplysninger om sikkerhedsstillelse i Rejsegarantifonden, eller anden godkendt enhed, i forbindelse med opfyldelse af kravene om beskyttelse mod konkurs eller insolvens efter kapitel V i direktiv 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.”

Relaterede artikler:

Danmarks Rejsebureau Forening skal have ny formand

Rejsebureauer er ansvarlig for underleverandører

Ferie for Alle atter over 60.000 besøgende