DRF ønsker retssager om flybilletter og garantier

Der var flere kontante sager på dagsordenen, da Danmarks Rejsebureau Forening i går holdt generalforsamling i København.

 

Her informerede DRF’s advokat om de såkaldte ”agentforbehold”. Agentforbeholdet omfatter bl.a. om et rejsebureau skal erstatte en ren flybillet, en ”flight only”, hvis flyselskabet går konkurs.

 

I år har der foreløbig været to krak blandt større europæiske flyselskaber, Spanair og ungarske Malev.

 

”Mindst 10.000 havde købt flybillet med Spanair via vores medlemmer – heraf omkring 5-6.000 formodentlig rene flight only-billetter. Hvis der er tale om en pakkerejse, fly og hotel, skal rejsebureauet, fordi det er en pakkerejse, finde anden transport i stedet for det krakkede flyselskab. Men det er ikke i overensstemmelse med lovgivningen, mener vi, at rejsebureauet også skal dække, hvis kunden kun har købt en ren flybillet til et flyselskab, der efterfølgende krakker.”

 

Det siger adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, til takeoff.dk

Han fortsætter: ”Men det er Forbrugerrådets holdning – og den er vi meget uenige i. Derfor leder vi efter en passende sag med f.eks. en flight only-rejsende med Spanair, der ikke kom af sted. Når vi har denne sag, vil vi have det lovmedholdelige i Forbrugerrådets holdning afprøvet i Forbrugerklagenævnet eller byretten.”

 

”Vi skal have fastlagte retningslinjer, for det er næppe sidste gang et flyselskab krakker,” siger Lars Thykier.

 

Et andet ømt punkt for danske rejsebureauer er krav om øget garantistillelse fra Rejsegarantifonden. Fonden kræver oftere end før, at et rejsebureau stiller forhøjet garanti, så fonden har midler til at dække forbrugernes udgifter, hvis rejsebureauet går konkurs.

 

”Flere rejsebureauer har klaget til Erhvervsankenævnet over Rejsegarantifondens skrappe krav. Og vi støtter gerne flere medlemsbureauer, der vil stille op til en prøvelse af problemet i Erhvervsankenævnet. Mange rejsebureauer vil ikke lægge sig ud med Rejsegarantifonden, men fondens nul-tab filosofi er dyr for mange rejsebureauer, fordi den afkræver garantier af alt for mange solide rejsebureauer,” siger Lars Thykier og fortsætter:

 

”Siden lovændring i 2004 gjorde det muligt for Rejsegarantifonden at kræve forhøjet garantistillelse, er tallet af rejsebureauer, der skal stille en sådan, steget fra fem procent af samtlige registrerede i fonden til nu ca. hvert fjerde.”

 

”1. januar i år var 661 rejsebureauer registreret i fonden og 26 pct. af disse blev opkrævet øget garantistillelse. Med en så krævende politik fra fonden risikerer vi at kvæle gode rejsebureauer, der ikke har den økonomiske muskel til at stille en højere garanti, men ikke er konkurstruede,” siger Lars Thykier.

 

På gårsdagens generalforsamling orienterede DRF også om arbejdet med bæredygtighed i rejsebranchen.

DRF’s bæredygtighedsarbejdsgruppe præsenterede oplæg til, hvordan bureauerne kan komme i gang med dette. DRF er til juni klar med en web-baseret værktøjskasse til sine medlemmer på området.

 

Der var nyvalg til DRF’s bestyrelse. Direktør Asger Domino fra Stjernegaard Rejser afløste Henrik Thomasen fra 65-Ferie. Medlemmerne af DRF’s bestyrelse skal vælges hvert andet år – og må højst sidde ti år i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen udgøres af tre medlemmer fra leisure-bureauerne; direktør Jesper Schou fra Billetkontoret blev genvalgt, mens direktør Peter Rasmussen fra Profil Rejser ikke var på valg i år.

 

Der var også genvalg til det enlige medlem fra erhvervsrejsebureauerne i bestyrelsen, direktør Sophie Hulgard fra CWT.

 

Den sidste af de tre fraktioner i bestyrelsen er incoming-bureauer, her var direktør Søren Damstrup fra Absolute Scandinavia dog ikke på valg.

 

Bestyrelsens formand er produktionschef i FDM travel, Jesper Ewald – han falder i øvrigt næste år for ti års reglen.

 

Tirsdagens generalforsamling havde tiltrukket ca. 40 af DRF’s medlemmer – foreningens 130 medlemmer omsætter årligt for ca. 15 milliarder kr., ca. 70 pct. af den samlede omsætning i den danske rejsebranche.

 

Og så kigger DRF i øvrigt frem mod april næste år, hvor foreningen skal fejre sit 75 års jubilæum, formodentlig med et brancheseminar om eftermiddagen fulgt af en festlig aften fredag den 12. april. Hvor i København arrangementet skal holdes, er endnu ikke besluttet.

Skrevet af Henrik Baumgarten