Det ser sort ud for mange rejsebureauer, lyder det fra Danmarks Rejsebureau Forening, der igen opfordrer regeringen og Folketinget til hjælpe den trængte branche. Arkivfoto fra Twitter.

DRF: Ny aftale hjælper ikke rejsebureaubranchen

Regeringen og flertal af Folketingets partier enige om ny aftale, der skal forbedre og forlænge hjælpen til virksomheder. Men den hjælper ikke en konkurstruet rejsebureaubranche, siger DRF.

Med aftalen forlænges en række af eksisterende hjælpepakker til at gælde februar ud. ”Virksomheder kan søge lønkompensation for deres medarbejdere i stedet for at fyre dem. Virksomheder, som er tvangslukkede eller oplever omsætningsnedgang, kan få kompensation for deres faste omkostninger,” skriver TV 2.

Derudover forenkles kompensationsordningen efter kritik af, at det har været for teknisk at ansøge om hjælp.

Forlænget lånemulighed i Rejsegarantifonden
I aftaleteksten står der blandt andet, at ”aftalepartierne forlænger den tidligere aftalte afsatte tabsramme på 300 kroner i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for de rejsebureauer, der måtte gå konkurs. Garantien dækker nu lån optaget indtil den 28. februar, og tabsrammen forlænges tilsvarende.

Fremadrettet forlænges tabsrammen og garantien i forlængelse af hinanden, så lån i fremtiden altid vil være dækket ind af tabsrammen. Derudover forlænges udløbet af tabsrammen til den 31. december 2022,” hedder det i aftaleteksten.

Ligeledes tilfører aftalen to millioner kroner til Rejsegarantifondens sekretariat ”til ekstraordinær sagsbehandling.”

DRF: Rejsevejledninger ændres ikke de næste tre måneder
I en pressemeddelelse om den nye politiske aftale, skriver Danmarks Rejsebureau Forening:

”Det er ved at være sidste udkald, for nogle rejsebureauer går allerede nu konkurs. Yderligere rejsebureauer vil gå konkurs inden for kort tid, hvis ikke regeringen snart sætter handling bag løftet om at hjælpe rejsebranchen gennem coronakrisen.

Desværre er den nye arbejdsfordelingsaftale ikke brugbar for de mange rejsebureauer, der ikke har indgået en overenskomst. Dagens aftale om videreførelse af låneordningen for aflyste rejser og dækning af misligholdte lån i Rejsegarantifonden sikrer ikke branchens overlevelse.”

Videre lyder det fra DRF: ”Rejsebranchen er fortsat lige så hårdt ramt som i foråret, da den har været de facto nedlukket siden marts 2020.

Da de restriktive rejsevejledninger er stort set uændrede siden 13. marts 2020 og frem til i dag – og i øvrigt må forventes at blive fastholdt på det nuværende niveau mindst to-tre måneder yderligere – er den hidtil tilbudte støtte til branchen ikke nok.

Dels er det for mange rejsebureauer ikke relevant at anvende muligheden for 50 procent arbejdsfordeling, da rejsebureauerne ligger på eller under 10 procent af den normale omsætning, dels fordi rejsebranchen på nuværende tidspunkt hverken har adgang til dækning af faste omkostninger eller mulighed for lønkompensation. Branchen står dermed tæt på afgrunden,” skriver rejsebureauforeningen.

Tillægsaftale erstatter ikke behov for reel støtte
Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, siger i pressemeddelelsen:

”Vi havde håbet, at Folketinget ville lade rejsebureauerne og andre brancher uden landsdækkende kollektive overenskomster komme med i den nye arbejdsfordelingsaftale, uanset om de var organiserede eller ej, men det skete ikke. Dagens tillægsaftale vedrørende blandt andet rejsebranchens lånemuligheder erstatter ikke branchens behov for reel støtte.”

Rejsebureauforeningens direktør tilføjer, at rejsebranchens mulighed for at få udbetalt kompensation for faste omkostninger er sat midlertidigt i bero, selvom der foreligger flere politiske aftaler om dette. Rejsebranchen har derfor i modsætning til andre brancher, ikke haft mulighed for at søge om støtte til faste omkostninger siden august 2020. Angiveligt på grund af EU-retlige begrænsninger.

Lars Thykier siger videre: ”Det er virkeligt skuffende, at der ikke synes at være den store interesse i at sikre den danske rejsebranches overlevelse. Hvis man virkelig mener at man vil hjælpe, så ligger løsningen altså lige for:

Lad rejsebureauerne få adgang til fuld lønkompensation og dækning af faste omkostninger i den periode, der løber frem til at rejsebureauerne igen kan begynde at sælge rejser, det vil sige frem til sommeren 2021.”

Se hele aftaleteksten via dette link.

Relaterede artikler:

16 af de 200 største danske rejsearrangører krakket under coronakrisen

Det skal statens advokat undersøge i garantifonden

Nye milliarder i feriepenge kan hjælpe rejsebranchen