Kammeradvokaten, der er hos advokatfirmaet Poul Schmith, skal undersøge, om der kan rejses kritik af Rejsegarantifondens i forbindelse med konkursen i Bravo Tours’ tidligere moderselskab. Det skal blandt andet undersøges, om ledelsen og/eller bestyrelsen for fonden ”skønnes at have truffet ansvarspådragende beslutninger.” Arkivfoto fra Wikipedia: Leif Jørgensen.

Det skal statens advokat undersøge i garantifonden

Skete der ”ansvarspådragende beslutninger” i Rejsegarantifonden ved kæmpekonkursen i Bravo Tours’ moderselskab? Det skal kammeradvokaten nu undersøge. Kommissoriet er netop kommet.

Konkursen den 23. oktober i islandske TravelCo Nordic, moderselskab for Bravo Tours, kommer skønsmæssigt til at koste Rejsegarantifonden op mod 150 millioner kroner. Det bliver det største tab i Rejsegarantifondens historie – og meget mere end hvad de ti hidtil dyreste konkurser blandt rejsebureau har kostet fonden gennem årene.

Men hvad gik galt? Rejsegarantifondens bestyrelse besluttede for en måned siden, 3. november, at anmode statens advokat, også kaldet kammeradvokaten, undersøge sagen. I dag blev opgavebeskrivelsen præsenteret.

Funktionen som kammeradvokat ligger hos advokatfirmaet Poul Schmith. Og advokatfirmaet har nu efter drøftelser med Rejsegarantifonden officielt fået sin opgavebeskrivelse, eller kommissorium, og anmodning om at undersøge Rejsegarantifondens behandling af TravelCo Nordic forud for konkursen.

Undersøgelsen, som Rejsegarantifonden forventer klar til februar, skal vurdere om fonden har levet op til de krav, der følger af rejsegarantifondsloven og god praksis for bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen for Rejsegarantifonden ønsker endvidere forløbet med salg af TravelCo’s aktiver og aktiviteter i henholdsvis rekonstruktion og konkurs belyst, hedder det.

Dette ønsker Rejsegarantifonden undersøgt
Onsdag eftermiddag offentliggjorde Rejsegarantifonden på sin hjemmeside sin opgavebeskrivelse, eller kommissorium, til kammeradvokaten.

Her i skriver fonden: ”Rejsegarantifondens bestyrelse beder Advokatfirmaet Poul Schmith foretage en undersøgelse af følgende forhold vedrørende TravelCo Nordic A/S:

Forløbet fra ultimo 2017 til oktober 2020: Er der i forløbet op til konkursen den 23. oktober 2020 noget at kritisere Rejsegarantifondens ledelse (bestyrelse og direktion) for?

Bestyrelsen anmoder om, at Advokatfirmaet Poul Schmiths undersøgelse – med udgangspunkt i oplæg til og referater af bestyrelsesmøder samt korrespondance med selskabet og dets ejer – går tilbage til slutningen af 2017, hvor fonden vurderede selskabets kapitalberedskab og herefter i januar 2018 første gang krævede forhøjet garanti af selskabet.”

Har Rejsegarantifonden levet op til god praksis
Videre hedder det i kommissoriet fra Rejsegarantifonden til kammeradvokaten: ”Bestyrelsen for Rejsegarantifonden ønsker belyst, om fonden i forløbet op til konkursen har levet op til de krav, der følger af rejsegarantifondsloven og god praksis for bestyrelsesarbejde med henblik på at forsøge at beskytte fonden bedst muligt mod at lide tab på sagen.

Der ønskes en vurdering af, om der er grundlag for at rejse kritik af Rejsegarantifondens virke i den aktuelle periode, herunder gøre gældende om Rejsegarantifonden og/eller fondens bestyrelsen skønnes at have truffet ansvarspådragende beslutninger.

Rekonstruktion/konkurs: Har forløbet af rekonstruktionsperioden været i overensstemmelse med gældende lovgivning og god praksis?

Det skal vurderes, om der er handlet juridisk korrekt i det forløb, som førte til, at aktiviteterne i det konkursramte selskab videreføres med samme direktør (Peder Hornshøj, red) og i vidt omfang med samme ejerkreds, men uden det gamle selskabs massive gæld,” står der i opgavebeskrivelsen fra Rejsegarantifonden til kammeradvokaten.

Var konkursen i TravelCo nødvendig?
Videre i opgavebeskrivelsen står der: ”Var det nødvendigt, at selskabet (TravelCo, red) gik konkurs, før overdragelsen af aktiviteterne kunne finde sted, og skete den almindelige offentliggørelse af konkursen efter gældende regler?

Er det i overensstemmelse med gældende lovgivning, at det nye selskab tilbyder kunderne at overtage deres rejser mod at få det indbetalte beløb overført fra Rejsegarantifonden?

Øvrige forhold: Bestyrelsen anmoder Advokatfirmaet Poul Schmith undersøge eventuelle andre forhold, som findes relevante at medtage i undersøgelsen for at få sagen fuldstændigt belyst,” hedder det i teksten.

Rapporten kommer til februar
Rapporten om undersøgelsen forventes at foreligge i februar 2021, hvor den vil blive offentliggjort. Offentliggørelsen vil ske i det omfang, at der ikke er tale om oplysninger, som er omfattet af fondens tavshedspligt, andre klausuler om fortrolighed eller lignende, oplyser Rejsegarantifonden.

Otte i bestyrelsen for Rejsegarantifonden
Bestyrelsen for Rejsegarantifonden består af otte personer. Formand er Kjeld Zacho Jørgensen, der frem til 2018 var administrerende direktør for Billund Lufthavn og som i dag blandt andet er bestyrelsesformand for grønlandske Kalaallit Airports samt Dansk Kyst- og Naturturisme. Han er netop trådt ud af bestyrelsen i Air Greenland samt Greenland Travel (Grønlands Rejsebureau) og Hotel Arctic i Ilulisat.

De øvrige medlemmer i bestyrelsen er, nævnt alfabetisk i forhold til, hvem de repræsenterer: Per Henriksen, chefkonsulent i Brancheforeningen Dansk Luftfart, Vagn Jelsøe, vicedirektør Forbrugerrådet, René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden, Jens Loft Rasmussen, forhenværende direktør for Cyklistforbundet og forhenværende chefjurist i Sparekasseforeningen, Henrik Specht, direktør Rejsearrangører i Danmark, Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, og Jakob Buhl Vestergaard, vicedirektør på Filminstituttet.

Rejsegarantifonden er en privat selvejende institution, oprettet ved lov, hvor rejseudbyderne i Rejsegarantifonden betaler fondens administration. Staten betaler ikke noget, men er garant, hvis fonden mister sin trecifrede millionformue.

Relaterede artikler:

Kammeradvokaten undersøger Bravo Tours-konkurs

Nyt rejsebureaukrak bliver garantifonds næststørste

15 store rejsebureauer krakket under coronakrisen

Her er de ti største danske rejsebureau-konkurser