DSB næsten ’hjemme’ med spareplan

dsb-ic4-togSelskabet har leveret et overskud på 144 millioner kroner i årets første tre måneder. Og er tæt på at være i mål med sin strategi ’Sundt DSB’.

Målet med ’Sundt DSB’ er at genoprette økonomien efter en skæv udvikling frem til 2012. Dels skal resultatet forbedres med en milliard kroner ved udgangen af 2014 i forhold til 2011. Det mål blev allerede indfriet ved udgangen af 2013 – og de gode resultater fortsætter. Resultat før af- og nedskrivninger blev 746 millioner kroner. Samtidig skal DSB have 1.000 færre ansatte i den danske del af forretningen ved udgangen af 2014. Her er man nu også i mål, skriver business.dk.

Nu tager togselskabet fat på næste fase, hvor ’fokus på kerneproduktet’ og produktivitetsforbedringer på 2-3% hvert år vil være i centrum. DSBs bestyrelse vil til efteråret fremlægge en langsigtet strategi.

IC4-togene er fortsat en af DSBs store hovedpiner – og problemerne fortsætter. Alle 82 tog er leveret, men kun et mindre antal er i drift. Og årsregnskabet for 2013 viste, at de skandaleramte tog havde markant flere tekniske problemer og nedbrud end alle andre togtyper.

Dertil kommer, at Trafikstyrelsen i begyndelsen af april fandt tre eksempler på materialebrud i lejeskålen ved forreste akselhjulleje. Styrelsen frygtede, at skaderne kunne føre til afsporinger. På torsdag skal DSB aflevere en årsagsanalyse til Trafikstyrelsen. Herefter vil Transportministeren tage stilling til, hvad der skal ske med IC4-togene.