DSBs hovedkontor i Høje Taastrup. Foto: Morten Haagensen.

DSB nedlægger 100 stillinger i administrationen

Der skal i fremtiden være 100 færre ansatte i DSBs administration, hvilket svarer til en reduktion på 7%.

Besparelserne sker som følge af faldende indtægter, et behov for løbende at effektivisere virksomheden og som led i visionen om, at DSB fra 2030 skal kunne klare sig uden kontraktbetaling fra staten.

”Det er trist at skulle sige farvel til dygtige kolleger, men det er nødvendigt at gennemføre disse besparelser. DSB har faldende passagerindtægter samtidig med, at vi de kommende år skal levere billigere og mere effektiv togdrift. Vi har de senere år haft fokus på at reducere omkostninger bl.a. med besparelser på betjent billetsalg, lukning af urentable kiosker og optimering af driften. Med de udfordringer, vi står overfor, er vi nødt til også at have en mere effektiv administration med færre medarbejdere,” siger adm. direktør Flemming Jensen.

Nedlægning af stillinger vil omfatte både ledere og medarbejdere i administrationen og både overenskomstansatte og tjenestemænd.

edarbejdere, der ønsker at forlade DSB frivilligt, tilbydes fratrædelsespakker. Det sker for at reducere antallet af afskedigelser. Opsigelserne forventes gennemført med udgangen af januar.

Relaterede artikler:

DSB øger overskuddet

Milliontyveri fra DSBs billetautomater

DSB sælger central bygning i København