DSB sælger svensk selskab

DSB Sverige har solgt datterselskabet DSB Uppland til Transdev Sverige AB, som driver flere togstrækninger i Sverige.

Baggrunden for frasalget af DSB Uppland er det fortsatte ønske om et enkelt DSB og en naturlig forlængelse af den afvikling af udenlandsk togdrift, DSB tidligere har foretaget.

Salgssummen er fortrolig, men DSB Uppland har givet et solidt overskud i en årrække, som bl.a. har bidraget til, at DSB Sverige har kunnet betale 115 millioner svenske kroner i udbytte til DSB over de seneste to år.

Den planlagte overtagelsesdato er 1. september 2017 betinget af, at Region Uppsala godkender ejerskiftet.