Kritiserer dyr pilotuddannelser

Pilotuddannelsen skal være en del af det danske uddannelsessystem – ikke, som nu, privatfinansieret. Uddannelsen koster nemlig omkring 750.000 kr.Det mener tidligere jagerpilot, Flemming Jeppsson, som i ni år var basechef for SAS København og kaptajn på SAS’ Airbus A330 og A340.Han er næstformand i Luftfartskolens bestyrelse og efter han blev pensioneret, er Flemming Jeppsson i dag direktør for Danish Aviation College.Skolen tilbyder pilotuddannelse, efter gældende europæiske luftfartsregler. Hovedparten af eleverne ansættes efter endt uddannelse i Cimber Air.”Kursusprisen er 740.000 kr. – og der er ikke så meget som én krone i støtte eller tilskud. Det er en uretfærdighed i uddannelsessystemet,” siger Flemming Jeppsson – som er klar med en række løsningsforslag.”Mine forslag betyder ikke absolut ligestilling med øvrige uddannelser, men imødekommer de unge, der har evner til at gennemføre pilotuddannelsen – og at samfundets ønske om at sikre at støtteordninger forvaltes hensigtsmæssigt,” siger han.”Uanset politiske kulører er alle enige om, at økonomi ikke bør være en afgørende faktor i valg af uddannelse. Den tankegang går fint i tråd med målsætningen om, at Danmark skal hævde sig i den globale verden, i kraft af de unges gode hoveder, og i kraft af en vision om at være førende som videnssamfund med en veluddannet og stabil arbejdsstyrke,” siger Flemming Jeppsson.Den korte vej til at blive trafikflyver, erhvervspilot eller professionel pilot omfatter et skoleforløb på ca. 20 måneder med teori og praktiske flyveøvelser frem til de afsluttende eksaminer, som forestås af Statens Luftfartsvæsen.Alt vedrørende uddannelsen betales af eleven: helbredsundersøgelser, lærerlønninger, skolebøger, leje af fly, landingsafgifter, eksamensgebyrer til Statens Luftfartsvæsen – 2.000 kr. pr eksamen af de i alt 14 eksamener, og 6.500 til hver af de to flyveprøver.”Pilotuddannelsen er så krævende, at det er umuligt at kombinere med et arbejde,” siger Flemming Jeppsson som har en række bud på løsninger:Læg det teoretiske pensum ind i det eksisterende videreuddannelsessystem for voksne.Momsfritag skolefly-sektoren, hvilket ligestiller pilotuddannelsen med de tekniske skoler.Ligestil luftkaptajnsuddannelsen med skibsføreruddannelsen, der modtager støtte til det teoretiske pensum, inklusive lærebøger.Yd støtte eller statsgaranterede lån til dele af pilotuddannelsen.”Set i sammenligning med at samfundet betaler ca. 750.000 kr. for at få uddannet en læge, burde det ikke være noget problem at gøre pilotuddannelsen gratis. Men for at sikre, at piloteleverne er motiveret, vil en vis egenbetaling være acceptabel og fornuftig,” siger Flemming Jeppsson.

Skrevet af