En åben ladeport for rejseforsikring

Af Ejvind Olesen

 

Der må være en grund til at den ny regering i finanslovforslaget ser en besparelse på 70 mio. kr. om året ved at sløjfe brugen af det gule sygesikringskort inden for EU og lade det erstatte af det blå.

 

Der er ikke mere end en klatskilling at spare på et statsbudget, og da finansloven næppe bliver vedtaget før i januar, kan det ved lovgivning tidligst implementeres i andet halvår, eller mere sandsynlig årsskiftet 2012-13. Tilsyneladende er de 70 mio. kr. heller ikke taget med som besparelse i statens regnskab for det kommende kalenderår.

 

Alt andet lige er begrundelsen formentlig, at man fra politisk hold godt vil gøre danskerne opmærksom på, at deres fritidsforsikring må de selv klare. Hvis de vel at mærke ikke vil nøjes med at have samme vilkår som øvrige EU borgere, som kan få et blåt rejsekort.

 

Det giver ret til samme behandling, som enhver af landets egne borgere i det pågældende land. På det gule kort har en dansk indehaver ret til samme behandling og hospitalskvalitet som i sit eget land – altså Danmark. Ofte vil det være et privat hospital. Hertil kommer så hele SOS-beredskabet. Men ikke hjemrejse, der som bekendt allerede er fjernet. Ingen knogleekspres på statens regning!

 

Der bør ikke mere være nogen tvivl med danskernes rejseaktiviteter på lange ture og masser af svipture i bagagen.
Tegn dog en rejseforsikring. Gennem de kendte selskaber, der arbejder meget sammen med rejsebureauerne som Europæiske og Gouda. Eller med et af de store forsikringsselskaber, hvor man i øvrigt har sin forsikring, eksempelvis Topdanmark og Codan. Der er med lovforslaget åbnet en ladeport for forsikringsselskaberne.

 

Priser og betingelser varierer ret så meget, men en forsikring i Europa med hjemtransport kan vel fås for 500-600 kr. Og en årsforsikring for et sted mellem 1.200 og 1.500 kr. med det hele. Der er sikkert varianter, både billigere og dyrere.

 

Men, der er da ikke så meget at betænke sig på. Hvis nogen har været i tvivl så tag beslutningen nu. Alternativet kan være lange ventekøer på rådhuset for at få et blåt kort – hvor det bedste er selve farven.

Skrevet af Ejvind Olesen