EU positiv overfor Alitalia-støtte

Viceøkonomiminister Luigi Casero, skriver i en bulletin fra parlamentet,at man ikke bør være så bekymrede over kommisionens udsagn om at vil nægte regeringen at yde et lån på 300 mio. Euro forat holde Alitalia i gang.

 

En italiensk avis skrev ellers, at EU-kommisionen vil erklære lånet et ulovligt statstilskud og kræve det ophævet, hvilket vil føre Alytalia direkte mod fallit.

 

Den italienske regering har givet Alitalia adgang til at bogføre lånet som kapital og udsendte nye retningslinier for salget af flyselskabet – begge dele led i et nyt dekret, som kom i drift tidligere på ugen.

 

Dekretet skal stadig godkendes af begge huse i det italienske parlament og var til debat i underhuset torsdag, hvor det var hård modstand mod det fra oppositionen, som ventes at forsinke afstemningen til næste uge.

 

Men regeringen har et solidt flertal i begge huse, så det ventes at dekretet vedtages så snart, det kommer til endelig afstemning.

 

Skrevet af web-redaktionen