Færre sammenstød mellem fly og fugle

bird strikeLUFTFART: Antallet af kollisioner mellem fly og fugle – de såkaldte bird strikes – var i 2013 det laveste i Danmark siden 2008, viser Trafikstyrelsens årsrapport om danske lufthavne.

”Der har været færre bird strikes i 2013 end de foregående år. Luftfarten vil altid opleve sammenstød med fugle, men vi vil fortsat have fokus på, hvordan risikoen også kan holdes nede,” siger vicedirektør i Trafikstyrelsen, Jesper Rasmussen.

Trafikstyrelsen har foretaget tilsyn med udvalgte lufthavne med fokus på lufthavnenes håndtering af risikoen for bird strikes. Styrelsen har et samarbejde med andre myndigheder, især Naturstyrelsen, om forvaltningen af naturområder i nærheden af danske lufthavne. To gange om året mødes Dansk Fuglekollisionskomite.

På danske lufthavne, herunder Grønland og Færøerne, blev der i 2013 indberettet 202 bird strikes. Det tilsvarende antal i 2012 var 224, og 267 i 2011. Antallet i 2013 er det laveste siden 2008, hvor antallet var 189.

Antallet af bird strikes på de enkelte lufthavne afhænger af trafik på den pågældende lufthavn. For at sammenligne store lufthavne som Københavns Lufthavn med en mindre lufthavn som f.eks. Sønderborg Lufthavn opgøres antallet af hændelser pr. 10.000 flyvninger.

Når omfanget af bird strikes på de enkelte lufthavne korrigeres for trafikmængde ses forskelle som vurderes at afspejle forskelle i beliggenhed. Kystnære lufthavne er mere udsatte, da de tiltrækker flere fugle.