Flere klager over rejsebureauer

ferie fritid poolTURISME: Pakkerejse-Ankenævnet fik sidste år 20 pct. flere klager, viser årsberetningen. Flest klager over rundrejser, indkvartering, guider og udflugter. Nævnet gav kun forbrugerne medhold i hver femte sag.

”Der klages i dag til Pakkerejse-Ankenævnet over ting, der ikke blev klaget over for et par år siden, og som ikke berettiger til noget krav,” siger Jakob Hahn, jurist i Danmarks Rejsebureau Forening og suppleantmedlem af Pakkerejse-Ankenævnet til Politiken.

Og Laila Havndrup Aackmann, sekretariatsleder i nævnet, tilføjer til ’Den levende avis’: ”Rejsebranchens berettigelse er at lave komplekse produkter, som forbrugerne ikke selv kan finde ud af. ”Professionelle” klagere er ikke koblet på en bestemt rejseform, men mere et segment, som altid klager. Ofte fastholder de deres klage, selv om vi fortæller dem, at der ikke er praksis for at vinde. Alligevel insisterer de på at klage. Det kan være årsagen til, at færre klagere sidste år fik medhold i forhold til 2014.”

Sidste år modtog Pakkerejse-Ankenævnet 289 klagersager, en stigning på 19,4 pct. i forhold til 2014, fremgår det af nævnets årsberetning.

Derudover var der 286 skriftlige klager, herunder mails og forespørgsler, som ikke resulterede i en registreret klagesag, men som gav ”en ikke ubetydelig arbejdsbyrde i nævnets sekretariat,” står der i årsberetningen.

I alt havde Pakkerejse-Ankenævnet sidste år ca. 575 sager – hertil kom over 2.000 telefoniske henvendelser fra primært rejsekunder, men også vejledning til rejsebureauer mm. Tallet er 10 pct. højere end i 2014.

På Pakkerejse-Ankenævnets 10 møder sidste år blev der afsagt 177 kendelser. I alt var der 258 sager – 81 endte med forlig eller blev trukket tilbage, inden de kom for nævnet.

Syv rejsebureauer eller rejsearrangører efterlevede ikke de afsagte kendelser – herefter ryger de på Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside med en sur Smiley. I øjeblikket har kun én rejsearrangør den sure Smiley.

Af de 177 afgjorte sager sidste år fik klagerne ikke medhold i 42 pct., i 35 pct. af sagerne fik klageren ikke medhold/eller kun delvist medhold, mens klagerne i 21 pct. fik medhold. De sidste to procent, tre sager, kunne af flere årsager ikke behandles af nævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet har inddelt klagepunkterne i ca. 25 områder, fordelt på tre hovedområder: Indkvartering, transport og andet.

Klart største klageområde var indkvarteringens standard, indretning og størrelse. Den stod for 27,7 pct. af de 177 behandlede sager sidste år. Næststørste klagepunkt var med 9,6 pct. ”rejseleder/guide.”

Indkvarteringens faciliteter i øvrigt udgjorde 7,4 pct. af de behandlede sager – det samme gjorde kategorien ”udflugter/kursus/teater-, koncert- og fodboldbilletter.”

Andre større klagepunkter var støjgener, prisændringer og rejseaftalens indgåelse/booking.”

Generelt var der flest klager til Pakkerejse-Ankenævnet i forbindelse med rundrejser, krydstogter og sportsrejser.

Pakkerejse-Ankenævnets formand er byretsdommer Mikael Kragh. Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk er Claus Steffen Hansen, tidl. landsformand for Cyklistforbundet, og Asta Ostrowski, trafikpolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Tænk. Udpeget af charterselskabernes brancheforening, RID (Rejsearrangører i Danmark): kontorchef Torben Langermann fra Spies. Og af Danmarks Rejsebureau Forening: jurist og rejsekonsulent Gina Kragh fra Jysk Rejsebureau.

Årsberetningen er på Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside.