Der er kommer nu en lang række tiltag til at hjælpe de erhverv, som rammes af de nye restriktioner, der træder i kraft i morgen. Arkivfoto fra Comwell Hotels.

Folketinget genåbner generelle hjælpepakker

Bredt flertal i Folketinget genåbner flere kompensationsordninger. Dansk Erhverv: Glædeligt med hurtig aftale, men uklart, hvordan ansvar placeres, når et arrangement aflyses.”

De nye kompensationspakker træder i kraft i morgen, fredag, samtidig med de nye restriktioner, og gælder foreløbig til udgangen af februar.

Erhvervsministeriet skriver i pressemeddelelse, at kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til 28. februar, og at kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 procent. Det gælder med tilbagevirkende virkning fra 1. december.

De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede, for eksempel nattelivet, vil få dækning af alle faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede, oplyser ministeriet og fortsætter:

Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt. Samtidig etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning, udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).

Julefrokostpulje
Erhvervsministeriet skriver også, at der oprettes en pulje til dækning af kasserede varer hos virksomheder, der er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder for over 50 deltagere, som skulle have været holdt den kommende weekend, 10., 11. og/eller 12. december uden for private hjem, for eksempel i restauranter, festlokaler og lignende.

Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene.

Der etableres en pulje målrettet virksomheder og leverandører, der, på grund af de nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i den kommende weekend, 10. til 12. december.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 30.000 kroner for kasserede varer, oplyser ministeriet.

Nye hjælpepakker giver holdepunkter for virksomheder
”De nye corona-restriktioner vil få konsekvenser for erhvervs- og kulturlivet, derfor har regeringen netop indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier, der giver ekstra hjælp,” skriver Erhvervsministeriet i pressemeddelelsen.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger: ”Vi står et andet sted end for et år siden. Dansk økonomi har det godt, og flere virksomheder mangler hænder. Med aftalen i dag spænder regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier endnu en gang sikkerhedsnettet ud under erhvervs- og kulturliv. Med de nye hjælpepakker giver vi nogle holdepunkter for de virksomheder, som holder ekstra for i den kommende tid.”

Hele aftaleteksten kan læses via dette link til Erhvervsministeriet.

Dansk Erhverv: Glædeligt med hurtig aftale
I en pressemeddelelse hedder det fra Dansk Erhverv: Det er positivt, at aftalen for kompensation landede så hurtigt. Den vil gøre en forskel for mange af de ramte brancher og virksomheder.

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, peger på ”uklarheder, som aftalen ikke giver svar på: ”Det fremstår noget uklart, hvordan ansvaret skal placeres, når nogen for eksempel aflyser et arrangement som følge af en opfordring. Når der kommer en opfordring, så vil det ofte virke som et påbud.

Vi hører fra mange af vores medlemmer, at de lige nu får adskillige aflysninger, selv om man altså gerne må tage for eksempel på restaurant, på hotel eller tage familien med ud at opleve noget sammen,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Industri: ”Taber du halvdelen af din omsætning, er der risiko for game over”
I sine kommentarer til torsdagens kompensationsaftale skriver Dansk Industri, at brancheforeningen har presset hårdt på for at virksomheder højst skal have en nedgang i omsætningen på 30 procent for at være berettiget til kompensation for faste omkostninger mod tidligere 45 procent.

”Det er en vigtigt for erhvervslivet, at vi har fået det igennem, når virksomheder nu igen bliver presset hårdt af restriktioner. Taber du halvdelen af din omsætning, er der overhængende risiko for, at det er game over. Med en grænse på 30 pct. kan flere virksomheder få kompensation, men det kan ikke gøre det alene,” siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

Næste skridt er at sikre, at der ikke begås de samme fejl som under de tidligere coronabølger. ”Tidligere er for mange virksomheder landet mellem to stole uden at få ordentlig kompensation. Det er i høj grad i den konkrete og tekniske udformning af ordningerne, at problemerne opstår. Det må ikke ske igen, når kompensationsordningerne kommer til at rulle,” siger Emil Fannikke Kiær.

Dansk Industri opfordrer man også til, at rammerne for lønkompensation og arbejdsfordeling bliver lagt fast i de indkaldte trepartsforhandlinger senere i dag (torsdag)

HORESTA: Aftalen dækker ikke den store regning til erhvervslivet
”En stor del af regningen for bekæmpelsen af corona lander endnu engang i skødet på vores erhverv”, siger HORESTA’s politiske direktør, Kristian Nørgaard

Selvom turisme- og oplevelseserhvervet ikke friholdes for økonomiske konsekvenser af restriktionerne, så glæder Kristian Nørgaard sig over, at flere af HORESTA’s ønsker til kompensationsaftalen er gået igennem.

Udover at få sænket grænsen for kompensation fra 45 til 30 procents omsætningstab, gælder det en genoplivning af arrangørordningen, selvstændigordningen og en ny ordning for tab på letfordærvelige varer, der ikke kan sælges grundet aflyste arrangementer og julefrokoster, skriver HORESTA i sin pressemeddelelse.

Relaterede artikler:

Brancheforeninger kræver hurtigt nye hjælpepakker

Forskel på virksomhedskrav om coronapas

Savner fokus på arbejdskraft i ny finanslovaftale