Forkortede sæsoner under coronakrisen betød fald i sidste års højsæson for mange oplevelsessteder, for eksempel forlystelsesparker som Legoland i Billund, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelse. Arkivfoto fra Legoland.

Halv million færre besøgte danske oplevelsessteder

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at i sidste års højsæson besøgte markant færre zoologiske haver, forlystelsesparker og andre oplevelsessteder i Danmark under coronakrisen.

En række af landets oplevelsessteder – for eksempel forlystelsesparker, zoologiske haver, sommerlande, oplevelsescentre, cirkus og akvarier – var sidste år ramt af nedlukning på grund af COVID-19. Det kan tydeligt aflæses i antallet af besøgende i højsæsonen, noterer Danmarks Statistik.

34 procent af befolkningen besøgte mindst ét oplevelsessted i 3. kvartal 2020. I samme kvartal året før var det 44 procent. Cirkus og sommerlande noterede de største relative fald, viser tal fra Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelse. Den gennemføres i samarbejde med kulturministeriet.

”Omregnet til antal personer, der har besøgt mindst ét sted, er tallet gået fra cirka 2,1 millioner i 3. kvartal 2019 til 1,6 millioner i 3. kvartal 2020. Det svarer til et fald på en halv million fra 2019 til 2020.

I kulturvaneundersøgelsen indgår dog kun 16-89-årige, hvorfor børn og unge ikke er med. Derfor ville både andelen og det omregnede tal være noget højere, hvis de også indgik,” siger fuldmægtig Monika Bille Nielsen fra Danmarks Statistik i pressemeddelelsen.

Størst fald i cirkusbesøg
Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsvaner, for eksempel musik, film, scenekunst, museer, litteratur, motion og computerspil.

Svarpersonerne spørges blandt andet om de har besøgt forlystelses- og temaparker, zoologiske haver eller dyreparker, sommerland, cirkus, akvarier eller oplevelsescentre de seneste tre måneder.

Cirkus oplevede det største relative fald. Her faldt andelen af besøgende fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 med 75 procent.

Herefter fulgte kategorien sommerland med et fald på 46 procent i perioden. Forlystelsesparker mistede 41 procent, akvarier 29 procent og zoologiske haver og dyreparker noterede en nedgang på 14 procent. Oplevelsescentre oplevede som de eneste ikke fald i perioden, oplyser Danmarks Statistik.

Påvirket af regeringens sommerpakker
”Faldene skal ses i lyset af regeringens sommerpakker, hvor der var halv pris på en række kulturinstitutioner hen over sommeren, hvilket blandt andet er kommet de zoologiske haver til gode. Uden pakkerne havde faldet formentligt været større,” siger Monika Bille Nielsen.

Personer i alle aldre blev væk fra oplevelsesstederne i sommeren 2020 sammenlignet med 2019. Det relativt største fald stod gruppen af personer over 54 år for – her var et fald på 29 procent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020.

”Især de yngre fra 16-34 år var ikke i lige så tilbøjelige til at blive væk fra oplevelsesstederne. Der var et fald på 16 procent i den aldersgruppe,” siger Monika Bille Nielsen.

Relaterede artikler:

Danske forlystelsesparker mister milliardbeløb

Danske attraktioner satte rekord i 2019 – frygter i år

90 af 98 kommuner på plads i destinationsselskaber