Højere fly- og hotelpriser i 2018

Med forventning om en bedre global økonomi forudser en ny rapport højere priser på både fly og hotel i de kommende år.

Carlson Wagonlit Travel og GBTA har i samarbejde lavet rapporten “2018 Global Travel Forecast”, og ifølge den vil priserne for fly, hotel og landtransport stige med op til 4 pct. De sker bl.a. pga. øget inflation, højere oliepriser og nye markeder.

“Højere priser kommer som en del af den styrkede økonomi og voksende efterspørgsel,” siger Kurt Ekert, President & CEO, Carlson Wagonlit Travel.

“De globale tal i denne prognose bør betragtes som stærke indikatorer på, hvad 2018 vil betyde for globale virksomheder.”

“Geopolitiske risici, usikkerhed i nye markeder og et forandrende politisk miljø i både Europa og USA betyder, at nutidens travel managers skal tage endnu mere i betragtning, når de planlægger rejseprogrammet,” siger Jeanne Liu, GBTA Foundation vice president of research.

De globale flypriser forventes at stige med 3,5 pct. i 2018, hotel med 3,7 pct. og prisen på taxa med 0,6 pct.

På tværs af EMEA stiger flypriserne fortsat med 7,1 pct i Østeuropa og med 5,5 pct. i Vesteuropa. I Mellemøsten og Afrika forventes en stigning på 3 pct. pga.  sikkerhedsrisici samt opbygning af olieindustrien.

Valutakursudsving i Europa kan også have indflydelse på priserne i 2018. Den begrænsede konkurrence og det kommende fodbold-VM i Rusland i sommeren 2018 kan medvirke til, at Østeuropa kan opleve de største prisstigninger.

På hotelfronten forventes der store stigninger i Europa og fald i Latinamerika og Caribien. I EMEA forventes en stigning på 6,6 pct. i Østeuropa, 6,3 pct. i Vesteuropa, men blot 0,6 pct. i Mellemøsten og Afrika. Norge forventer en stigning på 14 pct. i 2018, mens Rusland forventer prisstigninger på 11,9 pct. pga. fodbold-VM.

For taxa- og anden landtransport forudses en stigning på blot 0,6 pct. i 2018, hvor Uber og Lyft forventes at vokse med mere end 10 pct. i 2018, men deres vækst er truet af omkostninger via regler og forbud.

Prognoserne er udarbejdet af CWT Solutions Group, og dataanalyse udarbejdet af Rockport Analytics.