Kabineansatte hos SAS i Danmark lander ny bestyrelse

Den indtil videre afgåede formand for Cabin Attendants Union i Danmark, Christa Ceré.

LUFTFART: En af de største fagforeninger hos SAS i Danmark, Cabin Attendants Union, der organiserer kabinepersonalet, valgte på generalforsamling i går ny bestyrelse.

Efter ønske fra de over 1.000 medlemmer af CAU i Danmark blev antallet af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i går reduceret fra ni til syv – alle de hidtidige bestyrelsesmedlemmer havde stillet deres mandater til rådighed. Der er fortsat tre bestyrelsessuppleanter.

I alt beskæftiger SAS omkring 1.250 kabineansatte i Danmark.

Hovedparten af medlemmerne fra den hidtidige bestyrelse genopstillede, herunder den hidtidige formand, Christa Ceré. Den nye bestyrelse konstituerer sig i starten af næste uge med valg af ny formand, næstformand og kasserer.

Ifølge CAU’s medlemsparagraffer skal der blandt andet være repræsentanter for alle tre faggrupper blandt kabinepersonalet i foreningens bestyrelse; det drejer sig om A/P (Air Purser, kabinechefer), A/S (Air Stewardess) og A/H (Air Host).

De syv med flest stemmer indtræder i bestyrelsen – mens de efterfølgende tre er suppleanter. De fire bestyrelsesmedlemmer med flest stemmer vælges for en toårig periode, de øvrige for en etårig.

Den nye bestyrelse består efter i går af disse fire valgt for en to-årig periode: A/P Christa Ceré, A/S Maria Boholt, A/H Anders Hovman Jensen (eneste nye medlem af bestyrelsen) samt A/P Jørn Fink.

De tre øvrige medlemmer af CAU’s bestyrelse, valgt for en etårig periode, var A/S Jessica Werleke, A/P Henrik Parelius og A/S Linnea Handberg.

Tre suppleanter
Den nye bestyrelse har også tre suppleanter, en fra hver af faggrupperne blandt kabinepersonalet: Jacob Hvolbøll Mørup blev første suppleant, Ole Jan Pedersen anden suppleant og Merete Scheel (tidligere formand for CAU) blev tredje suppleant.

Der var i alt 11 kandidater til de 10 poster i CAU’s nye bestyrelse .

God generalforsamling
CAU afviklede sin generalforsamling på hotel Park Inn by Radisson Københavns Lufthavn.

”Generalforsamlingen gik godt og havde et pænt fremmøde fra medlemmerne. CAU har valgt at gå fra ni til syv bestyrelsesmedlemmer; en forandringsproces som har været undervejs gennem nogle år,” sagde den hidtidige formand, Christa Ceré, i går til standby.dk​